Kontakt

Visby ishall
Bokning:
E-post: bokning@gotland.se

Vaktmästare
Telefon: 0498-26 98 10 (Ishallen)
Telefon: 0498-26 98 09 (Gutavallen)
 

Slite ishall
Fredrik Malmqvist, IK Graip
Telefon: 0498-22 07 24
E-post: kansliet@graip.se

Hemse ishall
Sudrets Hockeyclub
Telefon: 0498-47 11 70
E-post: info@sudretshc.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av ishall där ishockeyträning pågår

Ishallar

Du har aldrig mer än fyra mil till någon av Gotlands tre ishallar. 

Den norra ligger i Slite och är föreningsägd av föreningen IK Graip.
Mer om Cementa arena

Den södra ligger i Hemse och drivs helt av föreningen Sudrets Hockeyklubb.
Mer om Hemse ishall

Den tredje ishallen finns i Visby där föreningen Visby-Roma Hockey hyr sina tider för träning och match. 
Mer om Visby ishall