Kontakt

Eva Flemming
integrationsstrateg, regionstyrelseförvaltningen
För frågor om övergripande arbete med mottagande och integration
Telefon: 0498-26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

Cecilia Thun
Enhetschef, socialförvaltningen
För frågor om boende och mottagande av ensamkommande barn
Telefon: 0498-26 96 54
E-post: cecilia.thun@gotland.se

Lars Olofsson
Enhetschef, socialförvaltningen
För frågor om myndighetsutövning av ensamkommande barn
Telefon: 0498-20 38 99
E-post: lars.olofsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration som visar siluetter av människor i olika färger.

Invandring och integration

Ungefär 70 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Sedan förra flyktingvågen från bland annat Syrien år 2015 har många personer som har sökt asyl eller beviljats uppehållstillstånd kommit till Gotland. 

Region Gotland arbetar i samverkan med andra myndigheter, organisationer och civilsamhället med flyktingmottagande och integration.

Asylsökande 

Migrationsverket ansvarar för mottagandet av familjer och ensamstående vuxna som har sökt asyl i Sverige. 

Asylmottagandet på Gotland.

Ensamkommande barn och ungdomar

Region Gotland ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Nyanlända med uppehållstillstånd

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd enligt den så kallade bosättningslagen. Den samordnande verksamheten och ingången inom Region Gotland för nyanlända med uppehållstillstånd är avdelningen för arbetsliv och etablering.

Mottagande av personer med uppehållstillstånd.