Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Covid-19: Vill du hjälpa till?

Med anledning av pandemin behöver vi rusta oss med förstärkning inom flera verksamheter. Du behövs!

Vi söker dig som är intresserad av att med kort varsel jobba timmar i en tillfällig anställning. Dina arbetsuppgifter kan variera utifrån aktuellt behov och utifrån din kompetens.

Hälso- och sjukvård

Sjuksköterska, vaccinering

Äldreomsorg

Listan uppdateras efterhand behov uppstår