Kontakt

Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 0498-20 97 06
E-post: roland.engkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationellt arbete

Här kan du ta del av Region Gotlands internationella strategi samt information om EU-program och aktuella utlysningar, inom vilka det är möjligt att söka medel till olika utvecklingsprojekt. 

Internationell strategi för 2021-2024

I juni 2021 antog regionfullmäktige Region Gotlands internationella strategi 2021-2024. 

  • Den internationella strategin har fokus på förutsättningar, arbetssätt och framgångsfaktorer för att bedriva internationellt samarbete. 
  • Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.
  • Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara verksamhetsutvecklande.

EU-program och aktuella utlysningar

Här listas aktuella utlysningar inom EU-programmen. Mer detaljerad programinformation finns under respektive program.

 

Socialfonden EU REACT

Aktuell utlysning: 2021/00481 - React EU - insatser för arbetslösa under pandemin 2.

Lämna in ansökan senast den 4 februari 2022. 

Läs mer om utlysningen på ESF-rådets hemsida

 

Socialfonden i Småland och öarna

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Aktuell utlysning: 2021/00508 ”Förstudier för överbryggning till kommande socialfondsprogram i Småland och Öarna II”. 

Sista ansökningsdatum är 2022-02-28. 

Läs mer om utlysningen på ESF-rådets hemsida

 

Regionalfondsprogrammet i Småland och öarna

Programmet ska bidra till satsningar för att utveckla näringslivets konkurrens- och innovationskraft, öka övergången till koldioxidsnål ekonomi, samt öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Aktuell utlysning: 2022:1 Sök finansiering för att förbereda framtida projekt i Småland och Öarna. 

Sista ansökningsdag är 2022-04-01. 

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida

 

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Programmet 2021-2027 öppnar för utlysningar den 10 februari 2022. 

Aktuell utlysning: Läs mer om möjligheter att ansöka på Interreg Central Baltics hemsida

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande Gotlands internationella arbete.


Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 070-447 70 10
E-post: roland.engkvist@gotland.se