Kontakt

Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 0498-20 97 06
E-post: roland.engkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationellt arbete

I juni 2021 antog regionfullmäktige Region Gotlands internationella strategi 2021-2024. Strategin är en revidering av strategin som gällde för 2017-2020. Strategin har fokus på förutsättningar, arbetssätt och framgångsfaktorer för att bedriva internationellt samarbete.

Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.

Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara verksamhetsutvecklande.

 

EU-program och aktuella utlysningar

Här listas aktuella utlysningar inom EU-programmen. Mer detaljerad programinformation finns under respektive program.

 

Aktuella utlysningar

Socialfonden i Småland och öarna

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Aktuell utlysning: ingen aktuell utlysning öppen. 

Läs mer på ESF-rådets hemsida

ESF Nationellt program

Aktuell utlysning:

2021/00285 REACT-EU - insatser för arbetslösa under pandemin 
Sista ansökningsdag den 24 september 2021.

Regionalfondsprogrammet i Småland och öarna

Programmet ska bidra till satsningar för att utveckla näringslivets konkurrens- och innovationskraft, öka övergången till koldioxidsnål ekonomi, samt öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Aktuell utlysning: 

2021:2 - Finansiering som främjar hållbar tillväxt och utveckling
Sista ansökningsdag den 14 oktober 2021. 

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Aktuell utlysning: Ingen aktuell utlysning.

Läs mer på Interreg Central Baltics hemsida

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande Gotlands internationella arbete.


Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 070-447 70 10
E-post: roland.engkvist@gotland.se