Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi utvecklar inre hamnen

Inre hamnen är en strategisk plats i Visby. Här möter den medeltida innerstaden hamnverksamheten och havet. En utveckling av inre hamnen som blir till glädje för hela Gotland, planeras under de kommande åren. 

Under våren 2019 har vi tagit fram ett förslag på hur hamnen kan kompletteras med nya verksamheter, spännande arkitektur och trevliga platser, tillgängliga för alla. 

Förslag till utveckling av inre hamnen.

Under perioden 13 juni - 3 juli kommer det att finnas en fysisk modell av hamnen på turistinformationen, Donnerska huset i Visby, för er som vill se förslaget i miniatyr. Modellen kommer sedan att finnas i Region Gotlands entré på Visborgsallén 19 i Visby mellan 8 juli och 30 september. 

Tidigare under arbetet har vi genomfört en första medborgardialog för att få veta vad du tycker är bra och vad som kan förbättras. Synpunkterna har utgjort underlag i arbetet med att utveckla inre hamnen.

Resultat av medborgardialogen om inre hamnen. 

Nästa steg
Utvecklingen av inre hamnen kommer att ske successivt och under lång tid. Nästa steg är att skapa ett så kallat start-PM, ett dokument som bland annat innehåller en beräkning av vad förslaget skulle komma att kosta. Därefter är det upp till politikerna att besluta om arbetet ska fortsätta. Säger politikerna ja, påbörjar vi arbetet med en detaljplan, som alltså mer i detalj beskriver hur området är tänkt att utvecklas. Även en mer ingående planering av områdets gator och torg påbörjas då. 

I ett senare skede kommer vi återigen att be er tycka till, för att hamnens utveckling ska bli den bästa möjliga, för alla.

Förutsättningar för hamnen

Området mellan hamnen och innerstaden har stor potential och kan bidra till en tydligare och mer sammanhängande stadsmiljö.

I det attraktiva läget kan det vara lockande att etablera publika verksamheter. Dock är hamnen en allmän hamn som har miljötillstånd för att hantera de bullriga färjorna och kommer att så göra under en överskådlig tid. Det betyder att det inte är möjligt att bygga bostäder i inre hamnen. Det betyder också att stora delar av hamnen inte kan användas för annan verksamhet mer än tillfälligt.