Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi utvecklar inre hamnen

Inre hamnen är en strategisk plats i Visby. Här möter den medeltida innerstaden hamnverksamheten och havet. En utveckling av inre hamnen som blir till glädje för hela Gotland, planeras under de kommande åren. 

Under våren 2019 har vi tagit fram ett förslag på hur hamnen kan kompletteras med nya verksamheter, spännande arkitektur och trevliga platser, tillgängliga för alla. 

Förslag till utveckling av inre hamnen.

Tidigare under arbetet har vi genomfört en första medborgardialog för att få veta vad du tycker är bra och vad som kan förbättras. Synpunkterna har utgjort underlag i arbetet med att utveckla inre hamnen.

Resultat av medborgardialogen om inre hamnen. 

Nästa steg
Utvecklingen av inre hamnen kommer att ske successivt och under lång tid. Regionstyrelsens beslutade under hösten 2020 att upprätta projektdirektiv för ett samhällsbyggnadsprojekt. Nästa steg blir att upprätta en detaljplan för området och påbörja en mer ingående planering av områdets gator och torg. 

I ett senare skede kommer vi återigen att be er tycka till, för att hamnens utveckling ska bli den bästa möjliga, för alla.

Förutsättningar för hamnen

Området mellan hamnen och innerstaden har stor potential och kan bidra till en tydligare och mer sammanhängande stadsmiljö.

I det attraktiva läget kan det vara lockande att etablera publika verksamheter. Dock är hamnen en allmän hamn som har miljötillstånd för att hantera de bullriga färjorna och kommer att så göra under en överskådlig tid. Det betyder att det inte är möjligt att bygga bostäder i inre hamnen. Det betyder också att stora delar av hamnen inte kan användas för annan verksamhet mer än tillfälligt.