Kontakt

Infoteket på Vuxenutbildningen
Telefon: 0498- 20 35 97
E-post: infoteket@edu.gotland.se

Öppet måndag 10-16, tisdag 8.30-14
onsdag 8.30-16, torsdag 8.30-16, fredag 8.30-12

måndag    10-16
tisdag        8-14
onsdag      8-16
torsdag     8-16
fredag       8-12

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Infoteket

Infoteket är ett studiebibliotek öppet för studerande och personal inom Vuxenutbildningen Gotland. 

Obs! Det går inte att söka och låna om böcker för närvarande. 

I Infoteket kan du

  • låna och läsa böcker
  • söka information
  • läsa tidningar och tidskrifter 
  • sitta och arbeta vid någon av våra studieplatser
  • låna en dator och använda på plats​ 

    Låneregler