Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Företagsjour
Telefontid: måndag till fredag klockan 08.30-16.30
Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Företagande under coronapandemin

Här hittar du information om vilka stöd du som företagare kan få, utifrån konsekvenser av coronapandemin.

Aktuellt - december 2020

Du som näringsidkare kan nu ansluta dig till det presentkort som delas ut till Region Gotlands medarbetare. Presentkortet är ett sätt för våra förtroendevalda att både stötta näringslivet och visa uppskattning till Region Gotlands medarbetare. 

 

Företagsjour - kontakta oss för vägledning

Region Gotlands företagsjour vägleder dig som är företagare i frågor om:

  • vilka stödåtgärder du kan ta del av
  • vart du kan vända dig för att hitta rätt i kontakten med myndigheter
  • du behöver en oberoende att bolla frågor om din situation och idéer

Telefontid måndag till fredag klockan 08.30-16.30

Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Företagsjouren har förlängts till och med mars 2021. 

Ekonomiskt stöd till företagsrådgivning 

Region Gotland har avsatt en miljon kronor för ekonomisk, juridisk och affärsutvecklingsrådgivning till dig med ett företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin. Perioden för ansökan har förlängts och sista ansökningsdag är den 30 juni 2021

Läs mer om hur du söker stöd till företagsrådgivning

Matchningsfunktion för företag

Region Gotland har en webbtjänst, matchajobben.nu. Där kan du som företagare matcha behov av uppdrag och arbetskraft med andra företag.

Gå direkt till matchingsfunktionen - matchajobben.nu

Presskonferens och webbsändning om coronaläget inför hösten

Webb-tv och artikel om coronaläget inför hösten 2020

Region Gotlands olika stödpaket till Gotlands näringsliv och civilsamhälle

Under våren 2020 presenterade Region Gotland två åtgärdspaket till stöd för öns näringsliv och civilsamhälle, utifrån de ekonomiska svårigheter som uppkommer i samband med coronavirusets verkningar.

Åtgärdspaket från Region Gotland - beslutat den 16 april 2020 

Krispaket till Gotlands näringsliv och civilsamhälle - beslutat den 23 mars 2020 

 

Krisstöd - Vanliga reaktioner och viktiga kontakter

Situationen som uppstått på grund av det nya coronaviruset påverkar många delar av livet, däribland arbete och försörjning. Det påverkar i sin tur den egna psykiska hälsan och måendet. Det är normalt att reagera på sådana händelser.

  • Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över. Det kan vara lättare att hantera en kris när du har kunskap om vilka reaktioner som kan komma. Läs därför gärna mer om krisreaktioner och vad du kan göra för att hjälpa dig själv.
  • Det är viktigt att ta sitt mående på allvar. Omvälvande situationer kan medföra känslor av nedstämdhet, oro och ångest som är svåra att hantera på egen hand. Du är inte ensam och det finns hjälp att få!
  • Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta det som har hänt. Om du har råkat i personlig kris och känner behov av professionellt stöd kan du även vända dig till din vårdcentral, socialjouren eller sjukvårdsrådgivningen, 1177.

I följande länkar kan du läsa mer om reaktioner på kris och hitta kontaktuppgifter till stöd och hjälp:

Hjälp och stöd under coronapandemin

1177 - information och länkar om liv, hälsa och psykisk hälsa

Kontaktuppgifter och information vid tankar om självmord (suicid)

Domkyrkoförsamlingen erbjuder samtal

Coronavirusets effekter har drabbat det gotländska näringslivet hårt. Effekten märks omedelbart kanske främst i besöksnäringen. Företagare och medarbetare oroas för hur det ska gå. Vi vet av erfarenhet att många söker sig till kyrkan i kristider. Visby domkyrkoförsamling erbjuder därför från och med måndag 30 mars samtalsstöd för dem som känner att de vill få samtala om sin oro. Detta är en del av församlingens diakonala arbete och är kostnadsfritt.

Så här gör du:

Varje dag, måndag – fredag, mellan kl 08.00 och 12.00, kan du ringa 0498-206800 och Du blir då kopplad till en präst eller diakon för att komma överens om en samtalstid.

Kyrkan arrangerar även ”Stilla Stunder” i domkyrkan, torsdagar klockan 17.00-19.00. Diakon/präst finns på plats, stilla musik spelas men i övrigt kan man bara sitta ner och vila, tända ett ljus, finna en stunds ro och vila. Ingen föranmälan. Även efteråt finns möjlighet till enskilda samtal med präst/diakon.

LRF Gotlands omsorgsgrupp

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) på Gotland har en omsorgsgrupp som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

Omsorgsgruppen kan bland annat bistå med samtalshjälp, professionell sådan eller samtal kollegor emellan, ekonomisk utredning, kontakt med rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. Arbetskraft för praktiska göromål kan även i vissa fall engageras.

LRF Gotlands omsorgsgrupp

 

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för dig i ett litet eller medelstort företag. Almi finns även tillgängliga för företagare som drabbas av krisen.

Almi - Information med anledning av coronaviruset

Almi Brygglån - Från kris till hållbar framtid

Almi - Tre tips till dig som företagare

Försäkringskassan

Försäkringskassan har information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn.

Försäkringskassan - Information om smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab med mera

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen samlar lokal och nationell information om stödåtgärder och det nya coronaviruset på sin webbplats.

Länsstyrelsen - Information till företagare med anledning av coronaviruset

Länsstyrelsen - Information om coronaviruset, hyresrabatter med mera

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB.se har planeringsstöd hur du kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster med mera.

MSB.se - Information om hur du kan hålla igång kontinuiteten i din verksamhet

Skatteverket

På Skatteverket kan du som företagare söka anstånd om betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter på grund av det nya coronaviruset.

Skatteverket.se - Information till företagare om att söka anstånd på skatt

Tillväxtverket

Tillväxtverket har information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av pandemin.

Tillväxtverket - Information och stöd i förändringarna avseende nya coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.se - Samlad information från myndigheter för dig som företagare

Företags- och medlemsorganisationer är centrala i den situation vi befinner oss. Här har vi samlat länkar till organisationer på Gotland och andra nationella medlemsorganisationer.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna har tips, råd och information om hanteringen av convid-19 för dig som är fastighetsägare.

Fastighetsagarna.se - Tips, råd och information för dig som är fastighetsägare

Företagarna

Företagarna har information till dig som driver eget. Här finns artiklar som berör det nya coronaviruset och hur den påverkar svenska småföretagare.

Företagarna - råd och stöd till företagare avseende nya coronaviruset

Företagarna Gotland - Facebook

Företagarna Gotland - webbplats

Gotlands förenade besöksnäring (GFB)

GFB samlar, utvecklar och driver besöksnäringens frågor. Du hittar den senaste informationen på deras Facebook och webbplats.

GFB - Facebook

GFB - webbplats

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen samlar information kring det nya coronaviruset, med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.

Livsmedelsföretagen - webbplats

Livsmedelsföretagen - Facebook

LRF - Lantbrukarnas riksförbund

Här hittar du LRF:s information om det nya coronaviruset och om omsorgsgruppen, som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

LRF - Samlad information om coronaviruset covid-19

LRF Gotlands - Omsorgsgrupp

LRF Gotland - Facebook

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder företag och samlar information på sin webbplats avseende arbetet kring det nya coronaviruset.

Svenskt näringsliv - samlad information och länkar avseende coronaviruset covid-19

Svenskt näringsliv - Facebook

Tillväxt Gotland

Tillväxt Gotland hjälper och stöttar dig som medlem till att hitta rätt information i situationen som uppstått på grund av det nya coronaviruset.

Tillväxt Gotland - webbplats

Visby Centrum

Visby Centrum är de företagare som verkar i Visby innerstad och Öster Centrum. Ta del av den senaste informationen på deras Facebook och webbplats.

Visby Centrum - Facebook

Visby Centrum - webbplats

Vi vill påminna om att följa och hålla er uppdaterade på Folkhälsomyndighetens information, särskilt utifrån de skärpta nationella allmänna råden, förtydligande riktlinjer avseende storlek på sällskap med mera.

Region Gotland - Skärpta nationella allmänna råd

Håll dig uppdaterad på den senaste information om vad som gäller för sammankomster och evenemang.

Folkhälsomyndigheten har den senaste informationen och har bland annat en checklista som du kan använda för att bedöma och minimera risken för smittspridning. 

Folkhälsomyndigheten - Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Informationsmaterial

Region Gotland och Folkhälsomyndigheten har information, affischer och material som du kan använda för att informera medarbetare och kunder. På Region Gotlands sida hittar du bland annat affischer om att hålla det fysiska avståndet till varandra.

Region Gotlands affischer och material

Uppdaterad och säker information

Håll dig och dina medarbetare uppdaterade genom att regelbundet besöka och hänvisa till informationen på gotland.se och myndigheternas webbsidor. Informationen uppdateras löpande.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Sök i första hand information på nätet. Ring inte till 1177 angående arbetsgivarfrågor. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177.

Vi rekommenderar att ta del av den senaste informationen på gotland.se/corona

 

Detta är ett material framtaget i samarbete mellan Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) och Region Gotland, som ett initiativ för att inom näringslivet arbeta gemensamt för minskad spridning av covid-19.

Du som företagare hittar materialet på hemsidan för Gotlands förenade besöksnäring (GFB):

Ladda ned material och affischer för Tillsammans tar vi ansvar

Du som är företagare eller besökare till ön kan läsa mer om vad kampanjen innebär på gotland.com

Läs om kampanjen Tillsammans tar vi ansvar

Tillsammans på avstånd - material för restauranger, caféer med flera

Länsstyrelsen skickade 3-4 juni ut kampanjmaterialet ”Tillsammans på avstånd” med post till över 250 restauranger och krogar på Gotland. 

Du kan själv skriva ut materialet under Håll avstånd - Material att ladda ner

Näringslivet, Region Gotland och Länsstyrelsen genomför en gemensam kampanj för att få Gotland att välja Gotland. Här kan du ta del av och dela vidare kampanjmaterialet.

Kampanjens syfte

I syfte att stödja och hjälpa Gotland genom den här tuffa perioden har en gemensam kampanj inletts, för att tillsammans försöka mildra både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna till följd av det nya coronaviruset.  Förhoppningen är att alla som har möjlighet stöttar lokala företag, restauranger och handlare under dessa utmanande tider.

Gemensamt initiativ

Kampanjen är ett gemensamt initiativ mellan Tillväxt Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas Riksförbund, Visby Centrum, Gotland Handel, Gotlands Krögarförening, Region Gotland och Länsstyrelsen.

Kampanjmaterial

Gotland behöver dig - Kultur

Gotland behöver dig - Shopping

Gotland behöver dig - Mat och café

Gotland behöver dig - Produktion

Gotland behöver dig - Tjänster 1

Gotland behöver dig - Tjänster 2

Gotland behöver dig - Tjänster 3

Gotland behöver dig - Omslagsbild Facebook

Gotland behöver dig - Text, bilder och filter på Facebook