Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Företagsjour
Telefontid: måndag till fredag klockan 08.30-16.30
Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Företagande – corona

Pandemin har påverkat många delar av livet, bland annat arbete och försörjning, vilket kan leda till stress, oro och påverkan på ens psykiska hälsa och mående. Ibland kommer tröttheten efter att en kris passerat. Här har vi samlat resurser för dig som upplever något av detta. Du är inte ensam och det finns stöd för dig i din situation.

Vägledning för dig som är arbetsgivare, privat företagare eller ansvarig för en organisation/institution (ej hälso- och sjukvård och vård eller omsorg av äldre) finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:
 

Psykisk hälsa

Det är normalt att reagera på denna typ av händelser. Ibland kommer reaktionen först när det känns som att krisen är över. I följande länkar kan du läsa mer om reaktioner på kris och hitta kontaktuppgifter till stöd och hjälp:

LRF Gotlands omsorgsgrupp

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) på Gotland har en omsorgsgrupp som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

Omsorgsgruppen kan bland annat bistå med samtalshjälp, professionell sådan eller samtal kollegor emellan, ekonomisk utredning, kontakt med rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. Arbetskraft för praktiska göromål kan även i vissa fall engageras.

Hitta direkt