Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Företagsjour
Telefontid: måndag till fredag klockan 08.30-16.30
Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till företagare – coronaviruset

Här har vi samlat information och länkar till stöd för dig som är företagare, med anledning av det nya coronaviruset, Covid -19. Sidan uppdateras löpande.

Företagsjour

Du som företagare kan vända dig till Region Gotlands företagsjour, för att få vägledning i vilka stödåtgärder du kan ta del av och vart du kan vända dig för att hitta rätt i kontakten med myndigheter.

Telefontider: måndag - fredag, klockan 08.30-16.30
Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Uppdaterad information om nya coronaviruset

Region Gotland följer händelseutvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för att bromsa takten i smittspridningen och ge uppdaterad information till allmänheten.

Samlad information om det nya coronaviruset på gotland.se/nyacoronaviruset

Samlade länkar till myndigheter om det nya coronaviruset

 

Aktuellt:

Trängsel vid serveringsställen (2020-07-03)

Från och med 1 juli ansvarar Region Gotland för tillsyn av gotländska serveringsställen när det gäller hur de uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Den nya lagen innebär att alla serveringsställen, inte bara restauranger, får ett stort ansvar för att minska trängsel. Läs mer

En miljon kronor till företagsrådgivning (2020-06-11)

Region Gotland avsätter nu en miljon kronor för rådgivning till företag som har hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin. Insatsen kan bland annat vara att se över ändrade strategier för företaget, affärsutveckling och analys av företagets ekonomi och lönsamhet.

Läs mer om stöd till företagsrådgivning

"Håll avstånd" - Kampanjmaterial för restauranger, caféer m.fl. (2020-06-02)

Länsstyrelsen skickar 3-4 juni ut kampanjmaterialet ”Håll avstånd” med post till över 250 restauranger och krogar på Gotland. Om du inte har fått material innan den 10 juni kan du hämta det i länsstyrelsens reception på Visborgsallén 4 i Visby som har öppet vardagar mellan kl. 09.00-11.00. Du kan då också hämta material vid Visby Centrum AB, Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby.

Utbudet av återstående tryckt material är begränsat, men du kan själv skriva ut materialet under Håll avstånd - Material att ladda ner

Matchajobben.nu - Region Gotlands matchningsfunktion för företag (2020-05-06)

Coronapandemin påverkar Gotlands företag på olika sätt. För att matcha företagens olika behov av uppdrag och arbetskraft har Region Gotland lanserat en webbtjänst, matchajobben.nu.

Gå direkt till matchingsfunktionen - matchajobben.nu

Träffar du många kunder på jobbet? Så undviker du smittspridning (2020-04-27)

Så länge risken finns för att coronaviruset fortsätter spridas, är det viktigt att du som träffar många människor i arbetet förhåller dig på rätt sätt. Här läser du mer om vad du behöver göra:

Träffar du många kunder på jobbet? Så undviker du smittspridning

Mer information om aktuella råd, stöd och insatser hittar du på denna sida, under fliken "aktuellt just nu".

En miljon kronor till företagsrådgivning (2020-06-11)

Region Gotland avsätter nu en miljon kronor för rådgivning till företag som har hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin. Insatsen kan bland annat vara att se över ändrade strategier för företaget, affärsutveckling och analys av företagets ekonomi och lönsamhet.

Läs mer om stöd till företagsrådgivning

"Håll avstånd" - Kampanjmaterial för restauranger, caféer m.fl. (2020-06-02)

Länsstyrelsen skickar 3-4 juni ut kampanjmaterial ”Håll avstånd” med post till över 250 restauranger och krogar på Gotland. Om du inte har fått material innan den 10 juni kan du hämta det i länsstyrelsens reception på Visborgsallén 4 i Visby. De har öppet vardagar mellan kl. 09.00-11.00. Du kan då också hämta material vid Visby Centrum AB, Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby.

Utbudet av återstående tryckt material är begränsat, men du kan själv skriva ut materialet under Håll avstånd - Material att ladda ner

För att bordspratare inte ska blåsa bort rekommenderar vi att de ställs över ett glas.

Enkät - Nuläget för Gotlands företag (2020-05-15)

Sista svarsdatum var söndag den 24 maj. Syftet med enkäten var att få en nulägesbild av situationen för Gotlands företagare, i år jämfört med tidigare år. Enkätsvaren används i dialogen med regeringen och Tillväxtverket, om behovet av åtgärder för näringslivet på Gotland.

Region Gotland ansluter till matchningsfunktion för företag (2020-05-06)

Krisen i spåren av covid-19 påverkar Gotlands företag på olika sätt. För att matcha företagens olika behov lanserar nu Region Gotland en webbtjänst, matchajobben.nu. Där kan företag matcha sina behov av uppdrag och arbetskraft.

Gå direkt till matchingsfunktionen - matchajobben.nu

Läs mer om Region Gotlands satsning på matchingsfunktionen

Träffar du många kunder på jobbet? Så undviker du smittspridning (2020-04-27)

Så länge risken finns för att coronaviruset fortsätter spridas, är det viktigt att du som träffar många människor i arbetet förhåller dig på rätt sätt. Läs råden här:

Träffar du många kunder på jobbet? Så undviker du smittspridning

Råden gäller tills Folkhälsomyndigheten kommer med andra råd och rekommendationer.

Mer gotländska matprodukter (2020-04-27)

Avdelning måltid har sett över möjligheterna att öka andelen inköp av gotländska produkter. Detta är en utav de åtgärder som ingår i Regions Gotlands krispaket till företagare.
 
Ett antal förändringar har gjorts efter en genomgång av menyerna hos regionens verksamheter. Vissa serveringar av ris har exempelvis bytts ut mot gotländsk potatis, svenska köttdetaljer har bytts ut mot gotländska och all pasta har bytts ut mot gotländsk pasta. Det kommer även bli mer gotländska råvaror på råkostbordet.
 

Nytt åtgärdspaket från Region Gotland (2020-04-16)

Åtgärderna är tänkta att komplettera de nationella insatserna och ge en tydlig och påtaglig effekt för de prioriterade målgrupperna nedan.
 1. Näringslivsberedningen får ett gemensamt stöd om 2 miljoner kronor att användas för långsiktiga utvecklingsaktiviteter i det gotländska näringslivet.
 2. Lokala åtgärder på 1 miljon kronor riktas till fritids- och idrottssektorn.
 3. Lokala åtgärder riktas till kultursektorn på 1 miljon kronor.
 4. Region Gotland utökar antalet kommunala ferietjänster för sommaren 2020 med ungefär 100 tjänster till totalt 300 tjänster.
 5. Redan planerade infrastruktursatsningar tidigareläggs. Det handlar om till exempel vägar, VA eller  investeringar i fastigheter.
 6. En regional matchningsfunktion byggs upp för att underlätta kompetensförsörjning och kompetensöverföring mellan gotländska arbetsgivare.

Regionstyrelsen fastställer stödåtgärderna formellt den 29 april 2020.

Information till arbetsgivare om vem som vid eventuellt beslut erbjuds förskola och fritidshem (2020-04-09)

Det finns idag inget beslut på att grundskolor ska stänga sin verksamhet eller att förskola och fritidshem bara ska erbjudas till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner.

Beslut kan ändå komma att fattas för att hindra smittspridning av Covid-19. Denna information syftar till att ge mer kunskap om vad som gäller om behovet skulle uppstå.

Information till arbetsgivare vid eventuellt beslut om förskola och fritidshem

Företagsjouren öppnar ett expertrum (2020-04-08)

Region Gotland öppnar nu ”expertrummet” i samarbete med bankerna på Gotland. Du som företagare kan från och med torsdag den 9 april ringa in till expertrummet och få råd och vägledning inom bank och finans.

Almi, Swedbank, Sparbanken Gotland, Handelsbanken, SEB, Länsförsäkringar, Nordea samt Landshypotek tillhandahåller sina kunskaper till stöd för dig som är företagare på ön.

Rekommendationen är att först och främst kontakta din egen bank då de kan ge dig närmare vägledning.

Expertrummet är pausat tillsvidare från och med den 8 maj. Denna service kan komma att öppna på nytt om där finns efterfrågan.

Luncherbjudande - information till gymnasieelever, restauranger och butiker (2020-04-03)

Alla elever som har distansundervisning på gymnasiet kan från och med tisdag den 14 april hämta lunchlåda vid olika restauranger och butiker spritt över hela Gotland.

Luncherbjudande - Praktisk information till gymnasieelever, restauranger och butiker

Region Gotlands företagsjour utökar sin kapacitet (2020-04-02)

Idag kom beskedet att Almedalsveckan 2020 inte kommer att genomföras, med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer. Detta påverkar många av Gotlands företagare och Region Gotland förstärker nu företagsjourens kapacitet.

Region Gotlands företagsjour utökar sin kapacitet

Region Gotland betalar fakturor skyndsamt (2020-04-01)

Med anledning av nuvarande pandemisituation godkänner Region Gotland en ändring från 30 dagars betalningstid till 15 dagar. Eftersom det gäller fakturor som skickas från 2020-04-01 sätter du som leverantör ett betaldatum på 15 dagar istället för 30 dagar.

Detta gäller nya fakturor som skickas från och med 2020-04-01 till och med 2020-08-31. Betalningspåminnelse och förseningsavgift utgår fortfarande efter vad som står i aktuellt avtal.

Denna stödåtgärd är en del i det krispaket som Region Gotland presenterade den 23 mars.

Krisstöd - Vanliga reaktioner och viktiga kontakter

Situationen som uppstått på grund av det nya coronaviruset påverkar många delar av livet, däribland arbete och försörjning. Det påverkar i sin tur den egna psykiska hälsan och måendet. Det är normalt att reagera på sådana händelser.

 • Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över. Det kan vara lättare att hantera en kris när du har kunskap om vilka reaktioner som kan komma. Läs därför gärna mer om krisreaktioner och vad du kan göra för att hjälpa dig själv.
 • Det är viktigt att ta sitt mående på allvar. Omvälvande situationer kan medföra känslor av nedstämdhet, oro och ångest som är svåra att hantera på egen hand. Du är inte ensam och det finns hjälp att få!
 • Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta det som har hänt. Om du har råkat i personlig kris och känner behov av professionellt stöd kan du även vända dig till din vårdcentral, socialjouren eller sjukvårdsrådgivningen, 1177.
 • I följande länkar kan du läsa mer om reaktioner på kris och hitta kontaktuppgifter till stöd och hjälp:

  Coronavirus - Psykisk hälsa - tips om hälsa och viktiga kontakter

  1177 - information och länkar om liv, hälsa och psykisk hälsa

  Kontaktuppgifter och information vid tankar om självmord (suicid)

Domkyrkoförsamlingen erbjuder samtal

Coronavirusets effekter har drabbat det gotländska näringslivet hårt. Effekten märks omedelbart kanske främst i besöksnäringen. Företagare och medarbetare oroas för hur det ska gå. Vi vet av erfarenhet att många söker sig till kyrkan i kristider. Visby domkyrkoförsamling erbjuder därför från och med måndag 30 mars samtalsstöd för dem som känner att de vill få samtala om sin oro. Detta är en del av församlingens diakonala arbete och är kostnadsfritt.

Så här gör du:

Varje dag, måndag – fredag, mellan kl 08.00 och 12.00, kan du ringa 0498-206800 och Du blir då kopplad till en präst eller diakon för att komma överens om en samtalstid.

Kyrkan arrangerar även ”Stilla Stunder” i domkyrkan, torsdagar klockan 17.00-19.00. Diakon/präst finns på plats, stilla musik spelas men i övrigt kan man bara sitta ner och vila, tända ett ljus, finna en stunds ro och vila. Ingen föranmälan. Även efteråt finns möjlighet till enskilda samtal med präst/diakon.

LRF Gotlands omsorgsgrupp

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) på Gotland har en omsorgsgrupp som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

Omsorgsgruppen kan bland annat bistå med samtalshjälp, professionell sådan eller samtal kollegor emellan, ekonomisk utredning, kontakt med rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. Arbetskraft för praktiska göromål kan även i vissa fall engageras.

LRF Gotlands omsorgsgrupp

 

Uppdaterad och säker information

Håll dig och dina medarbetare uppdaterade genom att regelbundet besöka och hänvisa till informationen på gotland.se och myndigheternas webbsidor. Informationen uppdateras löpande.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Sök i första hand information på nätet. Ring inte till 1177 angående arbetsgivarfrågor. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177.

Vi rekommenderar att ta del av den senaste informationen på gotland.se/nyacoronaviruset

Informationsmaterial

Region Gotland och Folkhälsomyndigheten har information, affischer och material som du kan använda för att informera medarbetare och kunder. På Region Gotlands sida hittar du bland annat affischer om att hålla det fysiska avståndet till varandra.

Region Gotlands affischer och material

Folkhälsomyndigheten - Hur du skyddar dig och andra

Folkhälsomyndigheten - Informationsmaterial

Folkhälsomyndigheten - Information på olika språk

Region Gotlands stödpaket till Gotlands näringsliv och civilsamhälle

 • Nytt åtgärdspaket från Region Gotland - beslutat den 16 april 2020
 • Krispaket till Gotlands näringsliv och civilsamhälle - beslutat den 23 mars 2020

Här kan du läsa en sammanfattning av Region Gotlands andra åtgärdspaket, som beslutades den 16 april. Du kan även läsa hela beskrivningen av Region Gotlands första åtgärdspaket, som beslutades den 23 mars.

Nytt åtgärdspaket från Region Gotland (2020-04-16)

Åtgärderna är tänkta att komplettera de nationella insatserna och ge en tydlig och påtaglig effekt för de prioriterade målgrupperna nedan.
 1. Näringslivsberedningen får ett gemensamt stöd om 2 miljoner kronor att användas för långsiktiga utvecklingsaktiviteter i det gotländska näringslivet.
 2. Lokala åtgärder på 1 miljon kronor riktas till fritids- och idrottssektorn.
 3. Lokala åtgärder riktas till kultursektorn på 1 miljon kronor.
 4. Region Gotland utökar antalet kommunala ferietjänster för sommaren 2020 med ungefär 100 tjänster till totalt 300 tjänster.
 5. Redan planerade infrastruktursatsningar tidigareläggs. Det handlar om till exempel vägar, VA eller  investeringar i fastigheter.
 6. En regional matchningsfunktion byggs upp för att underlätta kompetensförsörjning och kompetensöverföring mellan gotländska arbetsgivare.

Regionstyrelsen fastställer stödåtgärderna formellt den 29 april 2020.

Politiken fattar beslut om krispaket till Gotlands näringsliv och civilsamhälle (2020-03-23)

Måndag den 23 mars 2020 har alliansstyret och oppositionen i Region Gotland presenterat ett krispaket för att stötta näringsliv och civilsamhälle i de ekonomiska svårigheter som uppkommer i samband med coronavirusets verkningar.

Läs hela artikeln om Krispaket till näringsliv och samhälle

Krispaketet innehåller följande förslag till stödåtgärder

Främjandeåtgärder som klubbas redan på regionstyrelsens sammanträde den 24 mars:

 • Vi förlänger betalningstider på avgifter inom Vatten- och Avlopp, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa samt brandtillsyn. Alla fakturor som ställs ut under perioden 1 april till och med 31 augusti får sista betaldatum 30 september (vilket gäller såväl företag som privatpersoner).
 • Vi ger de lokala näringslivsorganisationerna ett temporärt verksamhetsbidrag för att säkra verksamheten och att företag har en partner att vända sig till i denna prövande tid. Tillväxt Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och Gotland Convention Bureau får 500 tkr vardera. I detta ingår också att samverka kring den företagsjour som inrättas.
 • Vi erbjuder hjälp med anstånd och upprättande av avbetalningsplan på ett frikostigt sätt. I dagens riktlinje kan handläggare ge 2 månaders anstånd, och ekonomidirektören kan förlänga detta ytterligare.
 • Vi inrättar en företagsjour som får till uppgift att stödja och stötta företag kring frågor både med anledning av de åtgärder regionen vidtar men framförallt att ledsaga kring de förslag som Sveriges riksdag och regering kommer med.
 • Vi betalar leverantörsfakturor skyndsamt, med en målbild att korta våra betaltider till 15 dagar.

  [Sedan förslaget presenterades har Region Gotland infört att man godkänner en ändring från 30 dagars betalningstid till 15 dagar. Eftersom det gäller fakturor som skickas från 2020-04-01 sätter du som leverantör ett betaldatum på 15 dagar istället för 30 dagar. Detta gäller nya fakturor som skickas från och med 2020-04-01 t o m 2020-08-31. Betalningspåminnelse och förseningsavgift utgår fortfarande efter vad som står i aktuellt avtal.]
   
 • Vi ser över om vi kan handla mer lokalt, t.ex. livsmedel till måltidsverksamheten.

Åtgärder som kommer att beslutas i närtid i de nämnder som äger respektive fråga:

 • Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Vi tittar på andra arbetssätt med tillsyn för att frigöra tid hos företagarna. Där det är möjligt kan digitala verktyg användas.
 • Vi ser över förutsättningarna för ökat stöd till socialtjänsten och familjefridsarbetet för att minska våld i hemmet.
 • Vi för en aktiv dialog med Länsinstitutionerna för att möta ekonomiska behov kopplat till intäktsbortfall. Vi tidigarelägger också det ekonomiska stödet till Länsinstitutionerna, som annars skulle betalats ut först till hösten.
 • Förseningsavgifter för lån på bibliotek tas bort tillfälligt. Tiden som man kan låna böcker förlängs.
 • Vi  för en aktiv dialog med idrottsrörelsen för att säkerställa att vi gemensamt kan hantera konsekvenserna av de intäktsbortfall de har.
 • Vi tittar på hur vi vid behov kan jobba med kompetensöverföring mellan och inom regionen och företag för att klara att upprätthålla kompetensförsörjning i samhällsviktiga verksamheter.

Åtgärder som riktar sig särskilt till besöksnäring och dylik verksamhet:

 • Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart det är möjligt, om Polisen beviljar ansökan.
 • Markupplåtelsen för uteserveringar skall vara gratis året ut.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår tillfälligt, till exempel sporthallar.
 • Två timmar gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum gäller sommaren ut för att underlätta för handeln. Detta är de regler som vanligtvis gäller under vinterhalvåret.
 • Vi tar initiativ till att inrätta ett kupongsystem där våra gymnasieelever kan köpa lunch hos våra restauranger för att både ge stöd till familjer och gotländsk restaurangnäring. Detta är aktivt så länge man bedriver undervisningen på distans.

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för dig i ett litet eller medelstort företag. Almi finns även tillgängliga för företagare som drabbas av krisen.

Almi - Information med anledning av coronaviruset

Almi Brygglån - Från kris till hållbar framtid

Almi - Tre tips till dig som företagare

Försäkringskassan

Försäkringskassan har information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn.

Försäkringskassan - Information om smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab med mera

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen samlar lokal och nationell information om stödåtgärder och det nya coronaviruset på sin webbplats.

Länsstyrelsen - Information till företagare med anledning av coronaviruset

Länsstyrelsen - Information om coronaviruset, hyresrabatter med mera

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB.se har planeringsstöd hur du kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster med mera.

MSB.se - Information om hur du kan hålla igång kontinuiteten i din verksamhet

Skatteverket

På Skatteverket kan du som företagare söka anstånd om betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter på grund av det nya coronaviruset.

Skatteverket.se - Information till företagare om att söka anstånd på skatt

Tillväxtverket

Tillväxtverket har information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av pandemin.

Tillväxtverket - Information och stöd i förändringarna avseende nya coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.se - Samlad information från myndigheter för dig som företagare

Företags- och medlemsorganisationer är centrala i den situation vi befinner oss. Här har vi samlat länkar till organisationer på Gotland och andra nationella medlemsorganisationer.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna har tips, råd och information om hanteringen av convid-19 för dig som är fastighetsägare.

Fastighetsagarna.se - Tips, råd och information för dig som är fastighetsägare

Företagarna

Företagarna har information till dig som driver eget. Här finns artiklar som berör det nya coronaviruset och hur den påverkar svenska småföretagare.

Företagarna - råd och stöd till företagare avseende nya coronaviruset

Företagarna Gotland - Facebook

Företagarna Gotland - webbplats

Gotlands förenade besöksnäring (GFB)

GFB samlar, utvecklar och driver besöksnäringens frågor. Du hittar den senaste informationen på deras Facebook och webbplats.

GFB - Facebook

GFB - webbplats

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen samlar information kring det nya coronaviruset, med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.

Livsmedelsföretagen - webbplats

Livsmedelsföretagen - Facebook

LRF - Lantbrukarnas riksförbund

Här hittar du LRF:s information om det nya coronaviruset och om omsorgsgruppen, som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

LRF - Samlad information om coronaviruset covid-19

LRF Gotlands - Omsorgsgrupp

LRF Gotland - Facebook

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder företag och samlar information på sin webbplats avseende arbetet kring det nya coronaviruset.

Svenskt näringsliv - samlad information och länkar avseende coronaviruset covid-19

Svenskt näringsliv - Facebook

Tillväxt Gotland

Tillväxt Gotland hjälper och stöttar dig som medlem till att hitta rätt information i situationen som uppstått på grund av det nya coronaviruset.

Tillväxt Gotland - webbplats

Visby Centrum

Visby Centrum är de företagare som verkar i Visby innerstad och Öster Centrum. Ta del av den senaste informationen på deras Facebook och webbplats.

Visby Centrum - Facebook

Visby Centrum - webbplats

Det är mycket viktigt att du håller dig uppdaterad på den senaste information om vad som gäller för sammankomster och evenemang.

Folkhälsomyndigheten har den senaste informationen och har bland annat en checklista som du kan använda för att bedöma och minimera risken för smittspridning. 

Folkhälsomyndigheten - Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Näringslivet, Region Gotland och Länsstyrelsen genomför en gemensam kampanj för att få Gotland att välja Gotland. Här kan du ta del av och dela vidare kampanjmaterialet.

Kampanjens syfte

I syfte att stödja och hjälpa Gotland genom den här tuffa perioden har en gemensam kampanj inletts, för att tillsammans försöka mildra både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna till följd av det nya coronaviruset.  Förhoppningen är att alla som har möjlighet stöttar lokala företag, restauranger och handlare under dessa utmanande tider.

Gemensamt initiativ

Kampanjen är ett gemensamt initiativ mellan Tillväxt Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas Riksförbund, Visby Centrum, Gotland Handel, Gotlands Krögarförening, Region Gotland och Länsstyrelsen.

Kampanjmaterial

Gotland behöver dig - Kultur

Gotland behöver dig - Shopping

Gotland behöver dig - Mat och café

Gotland behöver dig - Produktion

Gotland behöver dig - Tjänster 1

Gotland behöver dig - Tjänster 2

Gotland behöver dig - Tjänster 3

Gotland behöver dig - Omslagsbild Facebook

Gotland behöver dig - Text, bilder och filter på Facebook