Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Varning- och informationsmeddelande

Det finns olika informationssystem och appar att använda sig av vid kris beroende på hur allvarlig krisen är. 

Vad är VMA och när används det?   

VMA, eller Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Varningssystemet består av flera delar, där den kändaste är ljudsignalen Viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Via ljudanläggningar kan kommuner runt om i landet sända ut ljudsignaler för att varna vid allvarliga händelser, till exempel vid en gas- eller kemikalieolycka. Systemet kan även sända signaler för flyg- eller beredskapslarm, för att varna allmänheten för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

Vad är ett myndighetsmeddelande och när används det?

Myndighetsmeddelande är ett system för att varna människor om att något har hänt som inte akut hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Myndighetsmeddelande kan användas vid till exempel:

  • Rekommendationer att koka vatten, på grund av vattenläcka eller misstanke om bakterier i dricksvattnet
  • Var man kan hämta vatten, vid problem med dricksvattenförsörjningen
  • Störningar i skolskjuts, vid extrema väderförhållanden
  • Eldningsförbud, vid torka

Ett myndighetsmeddelande sänds endast lokalt i Sveriges Radios P4. För att få ut ett meddelande kontaktar den som vill få ut ett meddelande till allmänheten den lokala P4-redaktionen, eller sändningsledningen i Stockholm.

Enligt Lag om Elektronisk Kommunikation får utskick av sms till mobiler som positionerats inom berört område endast användas vid VMA. Positionsbaserat sms får därmed inte skickas ut vid myndighetsmeddelande.

Lagen medger dock att adressbaserade sms får skickas ut, det vill säga till de mobiltelefoner som är registrerade på en adress inom berört område.

Mer information finns att läsa på www.krisinformation.se

Bra appar att ha i telefonen

Det finns ett antal appar som kan vara bra att ha nedladdade i sin mobiltelefon. Här finns mer information om viktiga samhällsappar:

www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/appar