Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination mot säsongsinfluensa

Säsongsinfluensavaccinationer görs i första hand på vårdcentralerna. För dig över 65 år eller i riskgrupp är influensavaccinationen kostnadsfri. Övriga vuxna är välkomna att vaccinera sig, men får betala för sin vaccination.

Bokning av vaccinationstid
Vaccinera dig om möjligt på den vårdcentral där du är listad. Privata vårdcentraler kontaktas direkt för tidsbokning, via telefon eller via 1177.se. För vårdcentraler inom Region Gotland bokar du tid i appen Alltid öppet. Det går också att ringa till din vårdcentral (knappval vaccination) eller ringa direkt till bokningen på telefon 0498-26 98 00 (knappval säsongsinfluensa). 

Om du nyligen blivit vaccinerad (exempelvis mot covid-19) behöver det gå 7 dagar innan du kan vaccinera dig mot säsongsinfluensan. Undantag görs om du får vaccinationerna under samma dag.

Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas också att vaccinera sig, men får betala för vaccinationen om man själv inte ingår i en riskgrupp. 
 
Du som inte fyllt 65 år och inte heller ingår i en riskgrupp har också möjlighet att vaccinera dig, men till en kostnad. 

Ska jag vaccinera mig mot säsongsinfluensa?

Du som fyllt 65 år rekommenderas att vaccinera dig mot säsongsinfluensa, det görs kostnadsfritt på en vårdcentral. Detta gäller även dig som är yngre men som riskerar att bli allvarligt sjuk. Till exempel om du har kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller är gravid. Fler riskgrupper listas längre ner på denna sida. 

Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt  immunförsvar uppmuntras också att vaccinera sig, men får betala för vaccinationen.


Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas att vaccinera sig. För Region Gotlands medarbetare står arbetsgivaren står för kostnaden.

Vaccination mot influensa erbjuds kostnadsfritt till dig som:

 • har fyllt 65 år eller äldre
 • är gravid efter vecka 12
 • har en hjärtsjukdom
 • har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma
 • har diabetes typ 1 eller typ 2
 • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling
 • har kronisk leversvikt eller njursvikt
 • har en mycket kraftig övervikt
 • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • har flera funktionsnedsättningar
Mer information om säsongsinfluensa samt vilka som rekommenderas vaccin  finns på 1177.se

Var kan jag vaccinera mig?

Nedan finns en lista på verksamheter inom Region Gotland där du kan vaccinera dig. Du kan boka tid på telefon 0498-26 98 00 (knappval säsongsinfluensa) eller i appen Alltid öppet. Önskar du vaccinera dig på en privat vårdcentral kontakta den direkt för tidsbokning.

 • Hemse Vårdcentral  ej drop-in
 • Slite Vårdcentral  ej drop-in
 • Vårdcentral Visby Norr  ej drop-in
 • Vårdcentral Wisby Söder – ej drop-in

Privata vårdcentraler har egna system för bokning och kontaktas direkt, via telefon eller 1177.se. Dessa kan tyvärr inte att bokas via Alltid Öppet eller telefonboknigen.

Boende på SÄBO (Särskilt boende för äldre) vaccineras på boendet och behöver inte boka tid för vaccination.