Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination mot säsongsinfluensa

Vaccinationsinsatsen mot säsongsinfluensa 2022/2023 har avslutats. Influensavaccinationer inför säsongen 2023/2024 startar i november 2023.

Ska jag vaccinera mig mot säsongsinfluensa?

Du som fyllt 65 år rekommenderas att vaccinera dig mot säsongsinfluensa. Detta gäller även dig som är yngre men som riskerar att bli allvarligt sjuk. Till exempel om du har kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller är gravid. Fler riskgrupper listas längre ner på denna sida. 

Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt  immunförsvar uppmuntras också att vaccinera sig, men får betala för vaccinationen.


Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas att vaccinera sig. För Region Gotlands medarbetare står arbetsgivaren står för kostnaden.

Vaccination mot influensa erbjuds kostnadsfritt till dig som:

  • har fyllt 65 år eller äldre
  • är gravid efter vecka 12
  • har en hjärtsjukdom
  • har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma
  • har diabetes typ 1 eller typ 2
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling
  • har kronisk leversvikt eller njursvikt
  • har en mycket kraftig övervikt
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • har flera funktionsnedsättningar
Mer information om säsongsinfluensa samt vilka som rekommenderas vaccin  finns på 1177.se

Frågor om vaccination mot pneumokocker?

Pneumokockvaccination är inte detsamma som influensavaccination. Mer information om det  finns på 1177.se/gotland/vaccination-mot-pneumokocker