Kontakt

Bokning
Adress: Kultur- och fritidsavdelningen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: bokning@gotland.se

Support
Bokning- och bidragssystemet
Telefon 0498-26 96 50
Helgfri mån, ons och fre: 09:00-12:00

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg fritid
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av konståkningsskridskor

Idrott och motion

På Gotland ska alla ha tillgång till ett fritidsutbud som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Föreningslivet på Gotland är rikt och erbjuder en geografisk spridning på aktiviteter. Region Gotland stödjer och tillhandahåller lokaler och anläggningar och fördelar resurser efter medborgarnas önskemål och behov.

 

Restriktioner

Just nu råder speciella omständigheter på grund av Corona-pandemin.

 

De nationella råden belyser att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Dock måste aktiviteterna fortsatt bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. 

 

Följande beslut är därför fattade:

 

Badhusen: Stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari. Verksamhet som ingår i skolans idrotts- och simundervisning samt föreningsledd träning kan fortfarande bedrivas.

 

Ishallarna: Stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari. Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

 

Idrottshallarna: Stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari.  Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet. Ombyte måste ske hemma då omklädningsrummen är stängda.

 

Utomhusanläggningar 

Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan kommer de 4 utomhusanläggningar som finns inom regionens ansvar (konstgräsanläggningar) fortsatt hålla öppet för träning.  Förutsättning att utomhusanläggningarna kan hållas öppna är att det kan ske på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

  • Hålla avstånd till varandra,
  • Inte dela utrustning med varandra,
  • När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  • Undvika gemensamma omklädningsrum,
  • Resa till och från aktiviteten individuellt, och
  • Utföra aktiviteten i mindre grupper.
    Mindre grupper har definierats av Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten till 8 st och  i samråd med RF Sisu Gotland och smittskyddsläkaren på Gotland har regionen beslutat att följa den definitionen vid uthyrning. Följs inte riktlinjerna av föreningarna kan anläggningarna komma att stänga.

Ovanstående gäller till att börja med fram till 24 januari. Därefter uppdaterar vi våra restriktioner i enlighet med de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som då är aktuella. 

Hitta direkt