Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rekommendation för dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om förhållningsregler vid hushållskontakter gällande smittspårning av covid-19. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.
  • När en person får ett positivt provsvar för covid-19 genomförs en så kallad smittspårning. I samband med det får den som smittats och du som bor med en smittad person veta hur länge ni ska stanna hemma. Du kommer också att få information om rekommendationerna för provtagning.
  • Du som är frisk och bor i samma hushåll som någon med sjukdomen covid-19, ska stanna hemma i sju dagar, och om det är möjligt arbeta hemifrån. Om du inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån, kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet. 
  • Du som bor med någon som har bekräftad covid-19 uppmanas att träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, d.v.s. 14 dagar från det att den du bor med har provtagits.
  • Tidigare har vi rekommenderat att du som bor i samma hushåll som någon med covid-19 ska ta ett PCR-prov efter 5 dagar, oavsett symptom. Detta gäller inte längre. Det är bara om man har covid-19-liknande symtom eller om man anmodats av vårdpersonal som man ska provtas. PCR-tester är de tester som visar om du har en pågående coronavirusinfektion eller inte.
  • Du som tidigare haft ett positivt PCR-test eller påvisat antikroppar inom 6 månader undantas.

Förändring av rekommendation om hushållskontakt som innebär att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Den 1 december förändrade Folkhälsomyndigheten rekommendationerna vilket innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 bör stanna hemma. Detta innebär att hela familjen omfattas av förhållningsregler för hushållskontakter och grundregeln är att man är hemma i sju dagar från att den anhörige provtagits för covid-19

Hur länge ska barn i förskola/skola stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lättare symtom, där ingen i hushållet har bekräftad covid-19

  • Vid symtom som till exempel feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk som snabbt går över, behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.
  • Om det är kvarvarande symtom och sju dygn har gått sedan barnet blivit sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva).
  • Riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter sju dagar inte längre smittar andra med covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

 

Information och förhållningsregler till dig som bor med någon med bekräftad covid-19