Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rekommendation för dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om förhållningsregler vid hushållskontakter gällande smittspårning av covid-19. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.
  • När en person får ett positivt provsvar för covid-19 genomförs en så kallad smittspårning. I samband med det får den som smittats och du som bor med en smittad person veta hur länge ni ska stanna hemma. Du kommer också att få information om rekommendationerna för provtagning.
  • Du som är frisk och bor i samma hushåll som någon med sjukdomen covid-19, ska stanna hemma i sju dagar, och om det är möjligt arbeta hemifrån. Du ska inte heller delta i annan verksamhet (t ex fritidsaktiviteter) i sju dagar. 
  • Du som inte har möjlighet att jobba hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. När du har gjort din ansökan kommer vården att skicka ett läkarintyg till Försäkringskassan. Du behöver inte själv ta någon mer kontakt med vården. 
  • Du som bor i samma hushåll som någon med covid-19 rekommenderas att ytterligare sju dagar vara observant på milda symtom och minimera dina nära kontakter. 
  • Du som bor i samma hushåll som någon med covid-19 rekommenderas att ta ett PCR-prov efter 5 dagar, oavsett symptom. PCR-tester är de tester som visar om du har en pågående coronavirusinfektion eller inte.
  • Du som tar barn till skola eller förskola ska vara frisk och symptomfri.
  • Du som tidigare haft ett positivt PCR-test eller påvisat antikroppar inom 6 månader undantas.

Undantag gällande barn och elever

  • Barn som inte börjat förskolan undantas från förhållningsregler.
  • Elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan undantas från förhållningsregler. 
  • Barn – oavsett ålder – bör inte delta i fritidsaktiviteter som t.ex. träningar under tiden som det finns förhållningsregler för familjemedlemmar.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Information och förhållningsregler till dig som bor med någon med bekräftad covid-19