Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson
Tel: 0498-26 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programansvarig
Anna-Klara Swahn
Tel: 070-402 80 15
 

Biträdande rektor
Karin Lekander
Tel: 0498-26 95 44
E-post: karin.lekander@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Humanistiska programmet (HU)

Kärnan i det humanistiska programmet finns i moderna språk och det klassiska språket latin. Men du studerar även ämnen som filosofi och kulturhistoria. Utbildningen öppnar dörrar för vidare studier inom flera olika områden – till exempel om du vill studera juridik, journalistik och andra utbildningar där språk och kommunikation är centralt. Programmet ger en bred kunskapsbas för framtida världsmedborgare. Världen över finns det ett stort behov av medarbetare som behärskar flera språk och har kunskap om olika kulturer. 

Om utbildningen
På det humanistiska programmet utvecklar du din språkliga förmåga och din förmåga att reflektera och kommunicera med omvärlden. Du får även möjlighet att utveckla din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera dina ställningstaganden. I programmet ingår kursen Människans språk, som är en grundkurs i språkvetenskap. Du studerar språk utifrån många olika perspektiv, till exempel språkens släktskap, språk som bärare av kultur, språk som socialt fenomen, språkinlärning och språklig mångfald. Vi möter ​människor från andra länder och kulturer. I utbildningen ingår en studieresa till ett europeiskt land. 

Språk
På inriktningen lär du dig språk och om språkens ursprung samt om sambandet mellan språk, kultur, media, kommunikation och samhälle. Du läser minst två moderna språk och kan välja mellan franska, italienska, spanska och tyska. Dessutom studerar du det klassiska språket latin. Wisbygymnasiet är en av de mest framstående gymnasieskolorna i Sverige när det gäller just klassiska språk. En nyhet på det humanistiska programmet är att eleverna studerar arabiska som nybörjarspråk under ett läsår. Inriktningen ger inte bara en bred språkförståelse utan även språklig kompetens som är särskilt bra att ha med sig, när man studerar vidare på högskola eller universitet. 

Poängplan HU, inriktning Språk

Individuellt val

Efter gymnasiet
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom de flesta inriktningarna på universitet och högskolor. Till exempel juridik, statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik. Eftersom du studerar andra språk förutom engelska blir en större arbetsmarknad utanför Sverige tillgänglig för dig. 

Exempel på yrken efter högre studier
Språkvetare, kulturarbetare, litteraturvetare, jurist, statsvetare, psykolog, journalist, kommunikatör, utrikeskorrespondent, lärare, biståndsarbetare och diplomat. Du kan också satsa på olika yrken inom turism- och kulturområdet eller yrken där kunskap om kultur, samhälle och omvärld är viktigt. 

 

Eleverna berättar om programmet

Följ Humanistiska programmet på Instagram