Sök

Humanistiska programmet

Kärnan i det humanistiska programmet finns i moderna språk och det klassiska språket latin. Men du studerar även ämnen som filosofi och kulturhistoria. Programmet ger en bred kunskapsbas för framtida världsmedborgare.

Elever har språklektion.

Om utbildningen

Utbildningen öppnar dörrar för vidare studier inom flera olika områden – till exempel om du vill studera juridik, journalistik och andra utbildningar där språk och kommunikation är centralt. Världen över finns det ett stort behov av medarbetare som behärskar flera språk och har kunskap om olika kulturer.

På det humanistiska programmet utvecklar du din språkliga förmåga och din förmåga att reflektera och kommunicera med omvärlden. Du får även möjlighet att utveckla din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera dina ställningstaganden. I programmet ingår kursen Människans språk, som är en grundkurs i språkvetenskap. Du studerar språk utifrån många olika perspektiv, till exempel språkens släktskap, språk som bärare av kultur, språk som socialt fenomen, språkinlärning och språklig mångfald. Vi möter ​människor från andra länder och kulturer. I utbildningen ingår en studieresa till ett europeiskt land.

Inriktningar

Språk

På inriktningen lär du dig språk och om språkens ursprung samt om sambandet mellan språk, kultur, media, kommunikation och samhälle. Du läser minst två moderna språk och kan välja mellan franska, italienska, spanska och tyska. Dessutom studerar du det klassiska språket latin. Wisbygymnasiet är en av de mest framstående gymnasieskolorna i Sverige när det gäller just klassiska språk. En nyhet på det humanistiska programmet är att eleverna studerar arabiska som nybörjarspråk under ett läsår. Inriktningen ger inte bara en bred språkförståelse utan även språklig kompetens som är särskilt bra att ha med sig, när man studerar vidare på högskola eller universitet.

Efter gymnasiet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom de flesta inriktningarna på universitet och högskolor. Till exempel juridik, statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik. Eftersom du studerar andra språk förutom engelska blir en större arbetsmarknad utanför Sverige tillgänglig för dig.

Exempel på yrken efter högre studier

Språkvetare, kulturarbetare, litteraturvetare, jurist, statsvetare, psykolog, journalist, kommunikatör, utrikeskorrespondent, lärare, biståndsarbetare och diplomat. Du kan också satsa på olika yrken inom turism- och kulturområdet eller yrken där kunskap om kultur, samhälle och omvärld är viktigt.

Elever berättar om programmet

Kontakta Region Gotland

Maria Karlsson
Studie- och yrkesvägledare

Ansvarig för barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, fordons- och transportprogrammet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Anna-Klara Swahn
Programansvarig
Karin Lekander
Rektor

Ansvarig för estetiska programmet, fordons- och transportprogrammet, hotell- och turismprogrammet, humanistiska programmet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Karin ansvarar även för planeringen av studentfirandet.

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00