Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hotell- och turismutbildning med start i augusti

Hotell och turism en av världens mest snabbväxande branscher och efterfrågan på kunnig personal är större än någonsin, såväl på Gotland som i stora delar av världen. Glädjande nog finns nu möjligheten att lära dig mer inom detta spännande område genom denna utbildning som i samarbete med Wisbygymnasiet ges under hösten 2022 och våren 2023.

Under utbildningen får du lära dig vikten av god service och professionellt värdskap. Du får en gedigen bas att stå på genom att du får lära dig grunderna inom hotell och turism. Du får praktisera inom flera områden, vilket är en mycket bra utgångspunkt för att arbeta inom branschen.

Schemalagd lektionstid kommer att vara tisdag – fredag och däremellan kan det förekomma hemuppgifter. Du läser tillsammans med Wisbygymnasiets elever under ledning av erfarna lärare som har ett mycket gott och nära samarbete med branschen. Du bör ha tillgång till en dator då stora delar av utbildningsmaterialet är digitalt.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL) men du är även ute på olika anläggningar på studiebesök och en del under-visning förläggs även där. Det är viktiga inslag i utbildningen och ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. Utbildningen startar i slutet av augusti och avslutas i maj efter en längre tids praktik, lagom tills säsongen drar i gång.

 

Dessa 800 poäng ingår i utbildningen:

Service och bemötande 1
Frukost och bufféservering
Reception 1
Våningsservice 1
Konferens 1
Servering 1
Hållbar turism
Resmål och resvägar

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande
Studieperiod: 22 augusti 2022 – 26 maj 2023
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN
Sista ansökningsdag: 12 juni 2022

 

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

 

Vid frågor kontakta:

Camilla Jåfs
Utbildningsledare Yrkesutbildningar
camilla.jafs@gotland.se 
Tel: 0498 – 20 36 36