Kontakt

Hörselvården
Besöksadress: Hörselvården, Korpen, Brömsebroväg 8, Visby 

Hörapparatservice 
För trasiga hörapparater och enklare justeringar, tid bokas via 1177.se eller via samtalsbokning. 

Samtalsbokning
Telefon: 0498-26 83 33

Kontakta oss när det passar dig
Gå till 1177.se och sök upp Hörselvården, Visby för att komma till våra e-tjänster.
 

 
Renée Adlertz
Enhetschef
Telefon: 0498-26 84 72 
E-post:  renee.adlertz@gotland.se
 
Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Hörselvården

Våra insatser syftar till att hjälpa hörselskadade och döva personer till bästa möjliga hörselsituation. 

På hörselvården arbetar audionom, kurator, syn- och hörselinstruktör, tekniker samt sekreterare.

Det här kan Hörselvården hjälpa dig med:

  • Utprovning, anpassning och service av hörhjälpmedel.

  • Tillhandahållande av hörhjälpmedel enligt Region Gotlands regelverk.

  • Hörselmätning i samband med hörselrehabilitering.

 

Övriga tjänster:

  • Rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning till dig som är brukare, anhörig eller är kringpersonal.
  • Introduktionskurs i teckenspråk till familjer med barn som har en hörselnedsättning/dövhet.
  • Insatser i samverkan med syncentral och tolkcentral erbjuds till personer med dövblindhet.
  • Vi använder 1177 e-tjänster, (1177 Hörselvården, Visby)