Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Mullvaden
Norrgatan 3
623 50 Hemse

Telefon:
0498 - 48 43 40

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498-20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Hemse förskola/Mullvaden

Vår vision

I Sudrets förskolor skapar vi de bästa förutsättningar för alla barn att
utvecklas och lära tillsammans i utforskande lärmiljöer.

 

Förskolan Mullvaden är en av sex förskolor i Sudrets förskoleområde.

 

Hitta direkt