Kontakt

Postadress:
Hemse förskola/Högby
Jac Gråbergsplats 4
623 50 Hemse
 
Besöksadress:
Jac Gråbergsplats 4
623 50  Hemse
 
Biet           070-090 87 78

Blomman 070-447 76 72
Fjärilen     070-447 91 62

 

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498-20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se 

Biträdande rektor:
Laila Borwall
Tfn: 0498-20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se 

Skoladministratör
Carina Larsson
Tfn: 0498-20 49 56
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till förskolan Hemse/Högby

I Sudrets förskolor skapar vi de bästa förutsättningar för alla barn att
utvecklas och lära tillsammans i utforskande lärmiljöer.

 

Förskolan Högby är en av sex förskolor i Sudrets förskoleområde.

Hitta direkt