Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsosjuksköterskemottagningen

Välkommen till Hälsosjuksköterskemottagningen.

Till dig som vill förändra dina levnadsvanor

På mottagningen får du stöd i tobaksavvänjning, alkoholprevention med mera. Du kommer till individuella samtal och är delaktig i processen och planeringen för att nå målet.

Behandlingssamtalet utförs av specialistsjuksköterska.

Mottagningen tillhör Primärvården och ligger på Korpen.

Måste jag ha remiss?

Du kan besöka mottagningen med eller utan remiss.

Så hittar du till mottagningen

Korpen,  Brömsebroväg 8.  Anmälan sker i centralkassan. Mottagningen ligger på höger sida i korridoren bort mot Wisby Söders Vårdcentral, mittemot vaktmästeriet.