Kontakt

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-hsn@gotland.se

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: marie.loob@gotland.se 
Telefon: 0498-26 86 99

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är en politiskt styrd organisation som arbetar för Gotlands befolkning. Förvaltningen tillhör Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gotland och ansvarar för all offentligt finansierad hälso- och sjukvård på Gotland, utom sjuksköterskeinsatser inom skola, hemsjukvård och särskilda boenden. Förvaltningen har cirka 1 500 medarbetare.

Patienten i fokus

Hälso- och sjukvården på Gotland är processinriktad med fokus på patienternas väg genom vården. Sjukvården är organiserad i en så kallad matrisorganisation. Vårt fokus är på samarbete, processer och att minska sådant som inte skapar värde för patienterna.

Målbeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland arbetar för att ge vård på lika villkor oavsett var man bor på ön. Det handlar om trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt.
 
Förvaltningens chef är hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob och socialnämndens ordförande är Mats-Ola Rödén (L) .