Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsa genom hela livet

Hälsa genom hela livet är en omställning som handlar om folkhälsa, samhällsekonomi och vad vi tillsammans kan göra för att förebygga att vi blir sjuka. Omställningen berör skolan, vården och omsorgen och alla andra aktörer i människors vardag. Inte minst berör den dig som medborgare.

 


Tf Regiondirektör Torsten Flemming berättar om Hälsa genom hela livet.

Varför behöver vi ställa om?

Omställningen beror på ett sjukhussystem i behov av modernisering, en demografisk förändring där vi blir allt äldre och där färre behöver kunna ta hand om fler. Den beror också på att teknikutvecklingen inom sjukvården gjort allt dyrare.

Målet är att vi ska må så bra som möjligt

Målet med omställningen är att vi ska må så bra som möjligt så länge som möjligt samtidigt som vi minskar inflödet till sjukvården.

Hälsosamma vanor kan göra stor skillnad

Våra vanor i vardagen har stor inverkan på både dagsformen och vår framtida sjuklighet. Vad vi äter, vilka relationer vi har och om vi har balans mellan aktivitet och återhämtning är betydelsefullt för att vi ska må bra. Fysisk aktivitet är också av mycket stor betydelse för vårt mående. Att vi idag rör på oss för lite är en av de viktigaste orsakerna till vår tids stora hälsoproblem.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa genom hela livet

Framtidens hälsosystem har sin tyngdpunkt i vardagslivet där rörelse, goda matvanor, relationer och balans mellan vila och aktiviteter är viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv. 
 
Ibland behövs stöd för kropp och själ och här kan det röra sig om en mängd olika insatser. Ensamhet är exempelvis en vanlig orsak till psykisk ohälsa och då kan kulturella sammanhang av olika slag spela en viktig roll för att må bättre. 
 
När det finns behov av sjukvård gör primärvården den medicinska bedömningen och behandlingen och har även ansvar för omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver specialiserade medicinska eller tekniska resurser.
 
Primärvården samspelar med den specialiserade vården och annan sjukvård och omsorg på ett för patienten sömlöst sätt. Vården skräddarsys efter varje patient som också kommer att få ett större inflytande på den egna vården.

Läs mer

God och nära vård är en del i ett omfattande arbete där vi vill bli bättre på att stödja medborgare till att leva hälsosamma liv. 

Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland
Ett gemensamt program för alla som vill bidra till att Gotland ska vara ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla.