Kontakt

Besöksadress: Gråbo Torg 3, 621 51 Visby

Tove Öberg
Verksamhetsledare
Telefon: 0498-20 48 15

Ellinor Björkman
Rörelse- och hälsosamordnare
Telefon: 0498-20 48 32

Maud Hjorter
Frivilligsamordnare
Telefon: 0498-26 84 76

Ewa Hansson
Aktivitetssamordnare
Telefon: 0498-20 47 47

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi finns för dig över 65

Varmt välkommen till oss inom Seniorteamet på Hälsofrämjande enheten. Här kan du ta del av olika aktiviteter som inspirerar och ger kunskap om hur du behåller hälsan efter att du fyllt 65 år. 

Det här erbjuder vi:

Håll kontakten genom videosamtal

  • Vi hjälper dig som har närstående på särskilt boende att komma i kontakt med varandra via videosamtal- läs mer här!

  • Du som vill ha någon att dela vardagliga samtal med- välkommen till digitala samtalscaféer varje tisdag hela sommaren- läs mer här!

Håll igång kroppen

Anhörigstöd

  • Du som är 18 år eller äldre och vårdar eller stödjer en anhörig kan boka vägledande samtal hos någon av våra Anhörigkonsulenter - läs mer här!

Stöd vid demenssjukdom

__________________________________________________________________________

Följ oss gärna på Facebook
Följ vår sida "Hälsofrämjande enheten SOF Region Gotland", vi håller den uppdaterad hela sommaren!

 

Länkar till samlad information om Covid-19:

 

Lyssna på podd-avsnitt om ensamhet

I programmet möter du 77-åriga Gunnel som berättar om sina tankar kring ensamhet. Du får även konkreta tips på vad man kan göra för att bryta ensamheten.