Kontakt

Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby

Hitta hit 

facebook.com/vuxenutbildningengotland

youtube.com/KomvuxGotland

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasial vuxenutbildning

För vem?
Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som:

  • vill skaffa behörighet för högskolestudier
  • ​har avbrutit dina tidigare gymnasiestudier
  • vill ha slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
  • vill förkovra dig i några ämnen

Hur kan du studera?
Vi erbjuder följande studieformer: 

  • Flex - flex är en studieform där du själv väljer i vilken mån du studerar i klassrum och i vilken mån du studerar på distans. Allt material - texter, uppgifter, videoföreläsningar och länkar - finns i kursens digitala klassrum, precis som på distans. Men varje vecka erbjuds också öppna lektioner och handledningstid som du är välkommen att gå på utifrån behov och möjlighet. Läs mer om flexstudier: https://gotland.se/flex
  • Distans via Hermods - kursen genomförs på distans i samarbete med Hermods 

Vad kan du studera?
För att se hela utbudet av kurser samt göra en ansökan väljer du länken Kursutbud och webbansökan nedan. 

Vid eventuella frågor kontakta våra studie- och yrkesvägledare: https://gotland.se/syvforvuxna