Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
bild på elevers fötter och skor

Gymnasieutbildningar

Här får du allmän information om gymnasieutbildningar.

Det finns högskoleförberedande program - för dig som vill studera mer.

Det finns yrkesprogram - för dig som vill börja jobba direkt efter gymnasiet, även lärlingsutbildning.

Det finns introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till gymnasiet.

Det finns program som avviker från den nationella programstrukturen: särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar. Läs mer om programstrukturen genom att klicka på länk längre ned på sidan.

Utbildningar på Gotland

Den kommunala Wisbygymnasiet erbjuder 17 gymnasieprogram i gymnasievalet till höstterminen 2022/23. För att se kommunala Wisbygymnasiets nuvarande programutbud klicka på länken längre ned på sidan. 

Fristående Gutegymnasiet erbjuder nio nationella program. För att se friskolegymnasiets programutbud, gå till länken längre ned på sidan.

Utbildningar på fastlandet

Alla Sveriges gymnasieutbildningar hittar du via länken gymnasieinfo.se längre ned på sidan.

Du kan söka vilken nationell gymnasieutbildning som helst, var som helst i landet. Vid ansökning till utbildning på annan ort, om utbildningen finns i den kommunala gymnasieskolan på Gotland, blir du antagen först när samtliga behöriga sökande från den ort du söker till, har blivit antagna.

Läs mer om ansökningsreglerna, var du kan söka och om bidragsreglerna om du vill studera på fastlandet genom att klicka på rubriken "Gymnasievalet".

Studier utomlands

Det går i vissa fall att få med sig sin programpeng vid studier utomlands. För att få det måste flera olika kriterier uppfyllas. Till exempel måste gymnasieeleven vara folkbokförd på Gotland under hela studietiden utomlands och skolan i utlandet ska vara godkänd som svensk utlandsskola av Skolverket.

Läs mer om  riktlinjer för medflyttning av skolpeng/programpeng i riktlinjerna genom att klicka på länk nedan. Där hittar du även länk till ansökningsblanketten.