Kontakt

Antagningshandläggare
Tfn: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Vid semester hänvisas frågor om gymnasievalet till våra studie- och yrkesvägledare.

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasieantagningen

Gymnasieantagningen är den myndighet som sköter antagningen till samtliga gymnasieskolor på Gotland, såväl kommunala som fristående.

Kan man överklaga ett antagningsbeslut?

En sökande till gymnasiet kan överklaga följande:

- beslut att inte tas emot som sökande i första hand på annan ort
- beslut att inte tas emot som sökande på grund av ej behörig till gymnasieskolan

Det går inte att överklaga:

- beslut om antagning till gymnasieskolan
- mottagande till viss inriktning i högre årskurs
- placering på skola

Så här överklagar du
Om du vill överklaga ska du skicka din överklagan till den kommun som tagit beslutet (mottagande kommun), som då kan göra en omprövning eller skicka beslutet vidare med eget yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm.