Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Guide för förtroendevalda

Denna guide vänder sig till dig som är förtroendevald inom Region Gotland. Här samlar vi grundläggande information som förhoppningsvis ska vara till nytta i ditt uppdrag.