Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Garda förskola

Vår vision är att barnens vistelse på förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik.

Målet är att ge varje barn de allra bästa förutsättningarna för att stärka sin personlighet, liksom utveckla sin förmåga för empati och tolerans för allas olikheter.

Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande och tillsammans med familjerna skapa trygga och harmoniska barn som är nyfikna och vetgiriga. Garda förskola har som mål att alla skall trivas och lära sig nya saker varje dag, med ett öppet och trevligt klimat där alla barn och vuxna får sina idéer och synpunkter hörda.

 

 

Hitta direkt