Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Folktandvården

Vi finns på hela Gotland! Du kan välja den klinik som passar dig bäst. Detta gäller vuxna samt barn och ungdomar.

Nya patienter tas emot i mån av tid - i annat fall ställs du i kö.

Hälsoinriktning

Tillsammans med dig som patient skapar vi förutsättningar för en god tandhälsa. Vi arbetar långsiktigt med förebyggande och hälsofrämjande tandvård.

Trygghet

Vi erbjuder en kvalitativ, prisvärd tandvård och ett personligt omhändertagande. Vi finns när du behöver oss.

Frisktandvårdsavtal - något för dig?

Med Frisktandvård får du den tandvård som du behöver till ett fast pris under tre år.