Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Julia Hallbom
Tel: 0498-20 35 58
E-post: julia.hallbom@gotland.se

Programansvariga
Kavosh Raufi
kavosh.raufi@edu.gotland.se

Maria Palje
Tel: 070-083 26 76
​E-post: maria.palje@edu.gotland.se

Rektor
Åsa Hollmark
Tel: 070-447 79 85
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

Det här är programmet för dig som är kreativ, nyfiken, idérik och kanske funderar på att starta eget. På försäljnings- och serviceprogrammet blir du förberedd för arbetet inom handel med varor och tjänster samtidigt som du får kunskap om hur företag arbetar med utveckling av produkter och marknader. 

På försäljnings- och serviceprogrammet arbetar du ofta i projektform och kommer under din gymnasietid få starta företag inom ramen för Ung företagsamhet, UF. Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram men du får också grundläggande behörighet för vidare studier. 

Om utbildningen
Programmet ger dig grundkunskaper om detalj-, parti- och webbhandel, inköp och varuhantering, försäljning, service, ekonomi, marknadsföring, kommunikation med mera. Du får utveckla din förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt, vad god service innebär och hur man skapar och upprätthåller relationer med affärskontakter. Du får även träna entreprenörskap genom att i grupp driva ett UF-företag (UF = Ung Företagsamhet) både i årskurs 2 och i årskurs 3. Utifrån en egen idé startar, driver och till slut avvecklar ni ett miniföretag. Du tävlar inom olika grenar med ditt företag både regionalt och nationellt. Kanske även internationellt. 

Poängplan FS

Individuellt val

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Under din utbildning har du minst 15 veckors APL fördelade över de tre åren. Då får du pröva och praktisera det du lärt dig i skolan ute på ett företag. APL leder ofta till extraarbete och sommarjobb. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad. 

Efter gymnasiet
Du kan börja söka jobb direkt efter gymnasiet som säljare, butiksäljare, kundtjänstmedarbetare, inköpsassistens, varumottagare och lagerarbetare. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Från och med läsåret 2023/24 erhålls grundläggande behörighet på samtliga program. Det kan komma att påverka utbildningens omfattning och kursutbud. 

 

Elever berättar om programmet