Kontakt

Besöksadress: Gråbo Torg 3, 621 51 Visby

Maud Hjorter
Frivilligsamordnare
Telefon: 0498-26 84 76

Ewa Hansson
Aktivitetssamordnare
Telefon: 0498-204747

Ellinor Björkman
Rörelse- och hälsosamordnare
Telefon: 0498-20 48 32

Tove Öberg
Verksamhetsledare
Telefon: 0498-20 48 15

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Engagera dig som frivillig

På grund av Coronaviruset håller Seniorernas mötesplats på Gråbo stängt. Det betyder att du som är frivillig hos oss just nu inte kan hålla i dina aktiviteter som vanligt.

Om du har frågor, funderingar eller vill ha förslag på andra organisationer som behöver din hjälp just nu är du välkommen att kontakta vår Frivilligsamordnare Maud:

  • Telefon: 0498-26 84 76
  • E-post: maud.hjorter@gotland.se

Här har Region Gotland samlad information om coronaviruset
Här kan du läsa om vad vi erbjuder för dig över 65 år just nu

_________________________________________________________________________________

 

Engagera dig som frivillig hos oss!
Att engagera sig som frivillig hos oss är roligt! Du får ett meningsfullt uppdrag och  social gemenskap. Uppdraget som frivillig i Seniorteamet kan se ut på olika sätt. Varje frivilliguppdrag är unikt och utgår från dina intressen och önskemål.


Som frivillig får du:

  • En rolig och meningsfull uppgift utifrån dina intressen
  • Social gemenskap
  • Göra något gott för din egen hälsa
  • Ta del av utbildningar
  • Delta på sommar- och julavslutningar
  • Bidra till meningsfullhet för någon annan

Kontakta oss gärna
Kontakta vår frivilligsamordnare Maud via telefon 0498- 26 84 76 eller e-post maud.hjorter@gotland.se så får du veta mer.