Kontakt

Regional vaccinationssamordnare covid-19

Christine Senter
e-post: christine.senter@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person håller ett vaccin i sin hand (Foto: Mostphotos)

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Vaccinationsplanering

Statistiken uppdateras helgfria måndagar.

Vecka 28 3058 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 27 4241 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 26 5576 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 25 4520 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 24 4200 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 23 3856 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 22 2288 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 21 2624 (åldersprioritering i Fas 3)
Vecka 20 3489 (åldersprioritering i Fas 2 och 3)
Vecka 19   2259 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 18   2425 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 17 2281 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 16 2695 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 15 2224 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 14 2701 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 13 507 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 12 484 (åldersprioritering i Fas 2) Den lägre vaccinationstakten beror på att Astra Zenecas vaccin pausats av Folkhälsomyndigheten
Vecka 11  1 811 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 10 2334 (andrados i Fas 1 samt åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 9 1073 (andrados i Fas 1 och 2 samt personalvaccination i Fas 2)
Vecka 8 2550 vaccinationer. (andrados i Fas 1, inklusive personal, samt förstados till personer med dialysbehandling samt personer med LSSinsats eller assistans). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 7 1281 (andrados i Fas 1 samt pågående vaccination Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 6 510 (Fas 1 och delar av Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 5 1508 (Fas 1 och inledande delar av Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 4 2084 (SÄBO dos 2, hemtjänst, hemsjukvård, personal i dessa verksamheter samt personer 80 år och äldre). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 3 1130 (SÄBO dos 2, hemtjänst, hemsjukvård samt personal i dessa verksamheter). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 2 653 (SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 1 300 (SÄBO). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 53 204 (SÄBO). Vaccinationstakt enligt plan.

 

Region Gotland har beslutat om en regional plan för vaccination mot covid-19. Den utgår ifrån den nationella planen för covid-19-vaccinationen som Folkhälsomyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen. 

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som kan göra dig svårt sjuk. Även om just du skulle få en lindrig variant av sjukdomen, löper andra personer stor risk att bli svårt sjuka. Vaccinationen skyddar dig från att bli sjuk och minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna gå tillbaka till normala liv.

Genom att vaccinera dig, skyddar du både dig själv och andra. Om du är vaccinerad är det en mycket liten risk att du blir smittad och för smittan vidare. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt. Vaccinationen mot covid-19 är ett av verktygen för att bromsa smittspridningen. Men ett vaccin är inte den enda lösningen. Vi behöver fortsätta skydda varandra från smitta genom att följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

Astra Zenecas vaccin Vaxzevria ges till personer över 65 år som har en hög risk för allvarlig sjukdom och en låg risk för allvarliga biverkningar. Vaccinet ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19.

Rekommendationen att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med AstraZenecas vaccin Vaxzevria gäller tills vidare. Personer under 65 år som redan har fått en dos av Vaxzevria bör istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som Pfizer-BioNTech eller Moderna. Den andra dosen med mRNA-vaccinet bör tas 9–15 veckor efter första vaccinationstillfället.

Läs mer om Astra Zenecas vaccin på Folkhälsomyndighetens sida

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Om du vaccinerar dig löper du dock en väsentligt mindre risk att bli allvarligt sjuk. Vaccin mot covid-19 ges i två doser med ett tidsintervall på 6-12 veckor. Vaccinerna som godkänns har mycket hög skyddseffekt men det finns aldrig några garantier vilket skydd man har fått som enskild individ.

Läs mer om skyddseffekten på Läkemedelsverket

Nej, det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19. Alla vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot sjukdom.
Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. Vaccination mot covid-19 erbjuds kostnadsfritt till personer som är 16 år och äldre (Från v.32 kan 16-17-åringar på Gotland börja vaccinera sig )
I nuläget behövs två doser vaccin för ett bra skydd mot covid-19. Det tar ungefär en till två veckor efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd. Viktigt att ändå fortsätta följa rekommendationerna.
I de studier som ligger till grund för godkännandet av de olika vaccinerna har man undersökt vilka intervall som ger bäst skyddseffekt. Det kan vara olika för olika vaccin. För mRNA-vaccinerna från Pfizer och Moderna vet vi att skyddseffekten efter dos 1 kvarstår i minst 7 veckor och då är det dags för nästa dos. För Astra Zenecas vaccin så har det visat sig att skyddseffekten blir bättre om det får gå ett längre intervall mellan dos 1 och 2. Därför bokar vi in den andra dosen 9 veckor efter den första dosen.

Med två doser har du långvarigt skydd. Du uppnår en god skyddseffekt tre veckor efter första dosen men för att det ska bli ett långvarigt skydd behöver du ta din andra dos.

De flesta vacciner är uppbyggda med att man väcker immunförsvaret med första dosen och med den andra dosen befäster man ett mer långvarigt skydd. Nästan alla vaccin ges i flera doser enligt vaccinationsprogram. En del vaccin får man fylla på med jämna mellanrum och andra ger ett skydd som sedan räcker hela livet.

Eftersom covid-19 inte har funnits så länge har man inte kunnat studera hur lång effekt vaccinet har efter fullföljd vaccination även om man vet att den är långvarig. Det pågår studier för att följa hur länge skyddseffekten kvarstår, och med mer kunskap kommer vi att veta om det kan blir aktuellt med ytterligare påfyllnadsdoser senare.

Det ligger mycket noggrann planering bakom hanteringen av vaccinationerna mot covid-19. Vaccinerna levereras i begränsad mängd varje vecka. Varje vaccin kommer i en flerdosflaska, som sedan ska beredas till 6 eller 10 sprutor, beroende på vilket vaccin det gäller. Vaccinerna är känsliga och har begränsad hållbarhet när flaskorna har öppnats, och sprutorna måste användas samma dag. Det betyder att när vi bokar in en person på vaccindos 1, så har vi reserverat vaccindos 2 till just den här personen med rätt intervall. Vaccinerna är värdefulla och vi vill inte riskera att behöva kassera en enda dos.

Vaccination vid särskilda förutsättningar

Är det bekräftat att du har haft covid-19, är du skyddad mot en ny infektion i cirka 6 månader. I dagsläget vet vi inte exakt hur länge skyddet finns kvar därför rekommenderas vaccination för dig som redan haft covid.
Rekommendationen är att alla personer över 18 år ska vaccineras. Alla godkända vaccin är säkra och effektiva och ges i två doser.
Just nu finns det inte tillräcklig information om skyddseffekten efter bara en dos för att kunna rekommendera det. Om du däremot har reagerat kraftigt på dos 1, med exempelvis allmänpåverkan, kan det vara rimligt att avvakta med dos 2. Rådgör med din vårdcentral.
Det finns ännu ingen rekommendation om vaccination av personer med långvariga symtom på covid-19. Din behandlande läkare behöver därför göra en individuell bedömning om du ska vaccinera dig mot covid-19 eller inte.
Även om du får dialysbehandling eller är benmärgs- eller organtransplanterad rekommenderas du att vaccinera dig. Du kommer att få ett så kallat mRNA-vaccin, det vill säga ett vaccin från Moderna eller Pfizer, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Får du dialysbehandling kan vaccination ske på specialistmottagning. Är du transplanterad bokar du tid via din vårdcentral. Även dina hushållskontakter kan nu boka tid för vaccination, via sin vårdcentral.

Du kan läsa mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du tycker att det är obehagligt med eller är rädd för sprutor, kan du berätta det för den vaccinerande sjuksköterskan på vaccinationsmottagningen. Personalen där är erfarna och vana att bemöta och stötta oroliga människor.

Egen stödperson

Om du är så pass rädd för sprutor att du känner att du behöver ha med dig en närstående som stöd går det givetvis också bra. Du behöver då uppge i telefonbokningen när du bokar din tid för vaccination att du önskar ha med dig en stödperson. Har du redan bokat tid men ännu inte uppgett att du önskar ha med dig en stödperson, kan du skicka epost till covidvaccin@gotland.se så ser vi till att föra in informationen om stödperson i din bokning. Dit kan du också skicka epost om du har bokat din vaccinationstid via appen Alltid Öppet. Det går inte att uppge önskemålet om stödperson i själva bokningen i appen.

Bedövningsplåster

Vid vaccination mot covid-19 går det bra att använda ett bedövningsplåster, ett så kallat emlaplåster, inför vaccinationen. Vid vissa vaccinationer rekommenderas inte att använda bedövningsplåster, men vid vaccination mot covid-19 går det bra.

Fobi mot sprutor

Lider du av sprutfobi, eller är så pass rädd för sprutor att upplever att du inte klarar av att vaccinera dig mot covid-19, kontakta din vårdcentral. Där kan du få hjälp att utreda och eventuellt diagnostisera din fobi. Du kan också få hjälp med exempelvis KBT-behandling (kognitiv beteendeterapi).

Ja, du kan vaccineras mot covid-19. Om du har haft blodpropp av något slag, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar, kan du vaccineras med samtliga godkända vaccin mot covid-19.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har gjort en särskild utredning av Astra Zenecas vaccin och konstaterat att det inte finns någon ökad förekomst av blodproppar bland de som har vaccinerats med det.

Läs mer om Astra Zenecas vaccin

Vaccination mot covid-19 rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för gravida från och med andra trimestern i fas 4 i prioriteringsordningen. Vaccination rekommenderas efter graviditetsvecka 12.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

För gravida som även tillhör en medicinsk riskgrupp kan vaccination ges innan vecka 12. Om den gravida är yngre än 18 år görs särskild bedömning inför vaccination.

Om den gravida har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom rekommenderas vaccination i fas 3. Tillstånd som inkluderas i fas 3 är:
• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
• Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad förmåga att hosta.
• Kronisk lever- eller njursvikt.
• Diabetes typ 1 och typ 2.
• Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19 i fas 3.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Amning utgör inget hinder för vaccination. Det är ännu okänt om vaccinerna går ut i bröstmjölk, men det finns ingen anledning att tro att vaccinet skulle ge några biverkningar hos barnet som ammas.
Om du vårdar en anhörig under hemtjänstliknande förhållanden, det vill säga på ett sätt som kan likställas med insatsen som genomförs av personal inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende, kan även du boka tid för vaccination.
Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen, och den tydligaste riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är hög ålder. En frisk äldre person löper större risk att bli allvarligt sjuk än en yngre person med kronisk sjukdom.

Hur går det till att vaccinera sig?

De väntelistor för vaccination som finns är de som varje mottagning skapar utifrån bokningsläget på respektive mottagning. Om någon har behövt avboka sin tid för vaccination, pga exempelvis sjukdom, kan personen sättas upp på en lista. Det går inte att anmäla sig till väntelistan på eget initiativ, utan hanteras av mottagningarna.

Pga avbokningar med kort varsel har det öppnats upp för strötider för att ta tillvara på varje dos vaccin. Bokning av dessa restdoser görs via tidsbokningen 0498-269800, knappval strötider. Bokning görs det enligt den prioriteringsordning som bygger på Folkhälsomyndighetens direktiv.

Läs mer om prioriteringsordningen

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Se prioriteringsordningen för vaccination här. Den som har störst risk för svår sjukdom i covid-19 ska erbjudas vaccin först där den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Utefter dessa riktlinjer välkomnas personer att boka tid utifrån födelseår.

Om du ingår i den fas som har klartecken för att boka tid för vaccination så bokar du tid genom att ringa 0498-26 98 00. Bokning kan också göras via den digitala bokningen, i appen Alltid öppet gotland.se/digitalbokning
Tillgången till vacciner styr takten på vaccinationsarbetet.

Information om bokningsläget går ut via annonser i media och myndighetsmeddelande i P4 Radio Gotland.

Målet är att alla som vill ska ha möjlighet att boka tid för vaccination senast 5 september 2021. Läs mer på www.gotland.se/109710. För att undvika onödiga resor så är det möjligt för alla som vistas på Gotland att vaccinera sig oavsett om man är folkbokförd eller bor tillfälligt på Gotland. För att kunna säkerställa vaccin så bör du planera för att få båda doserna i samma region.

Vaccinationen är frivillig och Region Gotland tar aldrig betalt för bokning eller vaccination.

Personer med hemtjänst, hemsjukvård och vuxna personer i samma hushåll får denna information:

  • Vaccinationen ges vid en vårdcentral eller i annan anvisad lokal. Du kommer att meddelas platsen i samband med bokningen.
  • För att boka dina tider ska du ringa din vanliga vårdcentral och välja knappval för vaccination. Du får även boka tid för andra vuxna som bor i ditt hushåll.
  • Med det brev du får hem följer två hälsodeklarationer, en till dig och en till någon du bor med. Besvara gärna frågorna i hälsodeklarationen innan du ringer din vårdcentral.
  • Ta med den ifyllda hälsodeklarationen när du ska vaccinera dig.
  • När det gäller patienter inom hemsjukvården: I de fall det på grund av sjukdom inte är möjligt att ta sig till vårdcentral kommer vaccination att ges i hemmet. Beslut om hemvaccination tas av hemsjuksköterska i samråd med ansvarig läkare.
Att ta sig till vårdcentralen: Har du som anhörig möjlighet att hjälpa till med skjuts till och från vaccinationen är vi tacksamma. Du som har hemtjänst kan också resa kostnadsfritt med sjukresa till och från vårdcentralen när du ska vaccineras. Boka din resa via beställningscentralen, telefon 0200-26 06 60.

Du som långtidsvistas på Gotland är välkommen att vaccinera dig här. Vill du vaccinera dig på Gotland, är det viktigt att du kan vara på plats för både dos 1 och dos 2. Det är för att kunna säkerställa att rätt vaccin finns på plats när du ska få din andra dos. Intervallet mellan doserna för de vaccin vi har godkända idag är 6-12 veckor.
Läs mer under du som besöker Gotland

Du som långtidsvistas på Gotland och är utländsk medborgare behöver ett reservnummer för att kunna boka tid för vaccination. Kontakta valfri vårdcentral för bokning av reservnummer, ring Region Gotlands växel för hjälp med koppling till vårdcentralerna 0498-269000. Du behöver kunna besöka vårdcentralen fysiskt för legitimering.

Information om vilken grupp som är aktuell för vaccinering finns på www.gotland.se/covidvaccin

Om du väljer att ta dos 1 i annan region kan du inte vara säker på att få en dos 2 på Gotland. Vi kan då varken garantera att vi har rätt vaccin på plats eller att du får vaccinet med rätt intervall.

Vi ska först vaccinera de allra sköraste i vårt samhälle, de löper störst risk att få svår sjukdom eller dö i covid-19. Vi behöver vara solidariska och hjälpa till så att de som behöver vaccinet mest ska få det först. Det spelar mindre roll var du vaccinerar dig, men se till att du tar båda doserna på samma ort, då hjälper du till och underlättar vaccinationsarbetet för alla.

Alla som vaccineras mot covid-19 får ett vaccinationskort där det framgår vilken dag du fick dos 1 och när du har en tid bokad för dos 2.

Eu har gemensamt tagit fram ett vaccinintyg som ska underlätta vid resor inom Europa under coronapandemin. E-hälsomyndigheten ansvarar för den kostnadsfria e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevisen från och med den 1 juli. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

Läs mer om vaccinationsintyget på E-hälsomyndigheten

Vid vaccination dokumenteras vaccinationen i journalsystem, detta är hälso- och sjukvården skyldiga att göra. Från journalen överförs automatiskt information till nationella vaccinationsregistret, från 1 januari 2021 är det lagstadgat att alla pandemivaccinationer ska registreras i nationella vaccinationsregistret.

I vaccinationsregistret lagras information om vem som har vaccinerats, var vaccinationen har ägt rum, vilket vaccin som har använts och om det är dos 1 eller dos 2 som har getts. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna.

Uppgifterna skyddas av absolut sekretess.

När du är vaccinerad

Vanliga biverkningar vid vaccin mot covid-19 är ömhet i armen vid stickstället, trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Dessa symtom bör gå över på ett par dagar och är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. Om du fått biverkningar efter första dosen är det ingen fara att ta den andra dosen vaccin.

Upplever du symtom, utöver dessa, som du tror kan vara en biverkning av vaccinet kan du anmäla detta på Läkemedelsverkets hemsida. Du behöver inte kontakta vården innan du anmäler en biverkan.

Självklart ska du alltid kontakta vården om du har behov. Är ditt tillstånd akut, ring 112.

Läs mer om biverkningar

Du kan anmäla biverkan av vaccin mot covid-19 här.

Du kan bli sjuk men mycket sannolikt med lindrigare symtom. Inget vaccin kan lova hundra procent skydd. Skyddet kan också variera individuellt även om vi vet att de här vaccinerna ger god skyddseffekt i befolkningen.

Får du symtom som kan vara covid-19 ska du alltid ta ett så kallat PCR-prov. Detta gäller alltså även om du är vaccinerad. En av biverkningar efter covid-vaccination är feber, men den är då övergående (det vill säga max 1-2 dyg). Får du ihållande symtom ska du testa dig.

Detta gäller när du är vaccinerad:
 

Fortsätt följa restriktionerna

Tre veckor efter din första dos vaccin har kroppen byggt upp ett visst skydd mot covid-19. Även om du är vaccinerad måste du fortsätta att följa restriktionerna om att hålla avstånd till andra och undvika trängsel. Detta för att skydda människor runt dig. Du kan fortfarande bära på smitta och personer som ännu inte är vaccinerade kan riskera svår sjukdom i covid-19. Du som är vaccinerad har ett stort ansvar i att fortsätta hålla avstånd och leva smittsäkert.
 

Prioritera din vaccinationstid och ta även dos 2

Det är fortfarande väldigt viktigt att du tar din andra dos vaccin, för att få ett fullgott och långsiktigt skydd mot svår sjukdom och död i covid-19. Det skydd som våra vaccin är ämnade att ge, uppnår vi bara efter två doser. Prioritera därför din vaccinationstid, även under sommaren, och se till att du kan vara på plats i din region för att ta dos 2.

Läs mer om de nationella rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens sida

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Undersök på förhand vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det är skillnad på de antikroppar som utvecklas efter covid-19 och efter en vaccination mot covid-19. Många antikroppstest visar bara om du har antikroppar efter sjukdomen, inte efter vaccinationen. Det gör att testerna blir missvisande.
Nej. Kunskap saknas ännu om hur länge skyddet mot en ny infektion håller i sig efter att man varit sjuk i covid-19. Därför kan ett antikroppstest inte ersätta en vaccination. Vaccinerna mot covid-19 ger ett gott skydd mot svår covid-19. Du får ett bra skydd efter en dos och ett långvarigt skydd efter två doser.

Vill du veta mer om vaccination?

Folkhälsomyndigheten har utförlig information om vaccination mot covid-19 och om vilka vaccin som finns tillgängliga.

Innan du mejlar din fråga vill vi be dig att leta efter svaret på vår hemsida eller på hemsidor vi hänvisar till. Det är ett hårt tryck på vaccinsamordningen och vi kan till exempel inte svara på individuella, medicinska frågor - dessa hänvisas till behandlande läkare eller vårdcentral.

Om du inte hittar svar på din fråga på vår hemsida är du välkommen att mejla till: covidvaccin@gotland.se.