Sök

Fotograferingsförbud inom vården

Tillstånd krävs för filminspelning, fotografering och ljudupptagning inom hälso- och sjukvården och tandvården i Region Gotland.

Regionens vårdinrättningar är inte offentliga eller allmänna platser. Som patient eller anhörig ska man inte behöva bli fotograferad eller filmad under sitt besök utan att ha gett sitt medgivande. Därför krävs det tillstånd för att fotografera och filma i regionens lokaler där det bedrivs sjukvård och tandvård.

Det är också ett sätt att ge vårdpersonalen förutsättningar att utföra sitt arbete. Som patient eller närstående får man därför inte fotografera och filma personal eller när en behandling/undersökning görs utan att personal gett sitt medgivande.

Tillstånd att fotografera, filma eller spela in ljud

Om man vill fotografera eller filma ska man alltid fråga personal om tillåtelse. Om andra patienter eller anhöriga finns i lokalen, och riskerar att komma med på bild eller ljud, måste dessa också tillfrågas och ge sitt medgivande.

Inom Region Gotlands hälso- och sjukvårdsförvaltning har ännu inga allvarliga händelser inträffat, även om personal har upplevt att patienter filmat vid vissa undersökningar.

Personal har rätt att avvisa personer som bryter mot ordningsreglerna, men man får inte beslagta kameror eller annan teknisk utrustning av de personer som bryter mot förbudet. En patient kan inte vägras vård för att han/hon inte respekterar att fotografering och filmning inte är tillåten i lokalen.

Beslut taget av hälso- och sjukvårdsförvaltningen

För att både värna om patientsekretessen och ge vårdpersonalen förutsättningar att utföra sitt arbete beslutade hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2017 att det krävs tillstånd för att fotografera, filma och spela in ljud i lokaler där sjukvård och tandvård bedrivs.

Särskilt tillstånd för media

Patientens integritet sätts främst. Därför är värnandet om patientsekretessen alltid överordnad regionens strävan mot öppenhet gentemot media. Media måste begära tillstånd av ansvarig chef för vårdenheten om att få fotografera, filma eller göra ljudupptagning i lokalen.

Läs mer under Press och media

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00