Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare  klassrum

Förstelärare

Region Gotland har satsat på att ha ett antal förstelärare som driver på det pedagogiska utvecklingsarbetet för att stärka kvaliteten i undervisningen.

Karriärtjänsterna som förstelärare riktar sig till legitimerade lärare inom grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan. Syftet med förstelärartjänsterna är att kunna säkra god och likvärdig undervisning för elever och vuxenstuderande och därmed utveckla Region Gotlands skolverksamheter.

Förstelärare förväntas bidra till skolutveckling utifrån de behov som finns inom verksamheterna så att fler elever och vuxenstuderande når uppsatta mål. 

Under perioden 2022-2025 har Region Gotland cirka 80 förstelärare. Uppdraget som förstelärare är ett tidsbegränsat förordnade på tre år.

Uppdragen just nu är inriktade på bland annat att samordna lärare inom moderna språk eller idrott och att ansvara för den kollegiala lärandet och utvecklingen. 

Förstelärararna utbildas i processledarskap och skolutveckling

Region Gotlands förstelärare får som en del i sitt uppdrag en utbildning i processledarskap och skolutveckling. Syftet är att rusta förestelärarna i deras uppdrag som ledare - att kunna leda kollegor i ett kollegialt lärande. Utbildningen genomförs under tre terminer och ges i samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland med start i september 2022. Processledarutbildningen ingår i en forskningsstudie om förstelärarnas roll som mellanledare och utbildningsinsatsen kommer att utvärderas för att kunna bedöma om den ska fortsätta och eventuellt förbättras.

 

Förstelärarens uppdrag - Skolverket