Sök

Läsårstider, lov och ledighet

Hitta på sidan

Här hittar du information om läsårtstider – när terminen startar och slutar, lovdagar, hur du ansöker om skolledighet för ditt barn och vad du behöver göra om ditt barn ska gå i skola utomlands.

Verksamhetsåret för eleverna består av minst 178 skoldagar och innehåller minst tolv lovdagar. Därutöver läggs fyra studiedagar ut för eleverna.

Här hittar du också information om vilka dagar förskola och fritidshem har stängt i samband med personalens kompetensutvecklingsdagar (KUT-dagar).

Läsårstider för skolpersonal återfinns på Region Gotlands intranät Insidan.

Höstterminen: onsdagen den 20 augusti 2025 – fredagen den 19 december 2025

Vårterminen: onsdagen den 7 januari 2026 – tordagen den 11 juni 2026

Lovdagar under skolåret:

v.44 höstlov 27 oktober – 31 oktober 2025

v. 9 sportlov 23 februari – 27 februari 2026

15 maj 2026 – lovdag

v. 15 påsklov 7 april – 10 april 2026

Utöver detta kommer fyra lovdagar att läggas ut av respektive rektor.

Höstterminen: måndagen den 19 augusti 2024 – fredagen den 20 december 2024.

Vårterminen: tisdagen den 7 januari 2025 – onsdagen den 11 juni 2025.

Lovdagar för elever i grundskola och gymnasieskola under skolåret

25 september lovdag

vecka 44 höstlov 28 oktober – 1 november 2024

19 november lovdag

7 januari lovdag

vecka 9 sportlov 24 februari – 28 februari 2025

12 mars lovdag

vecka 16 påsklov 14 april – 17 april 2025

30 maj 2025 – lovdag

Kompetensutvecklingsdagar för förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem stängda:
2024
12 augusti
28 oktober

2025
7 januari
13 juni

Skolbytardag
27 maj 2025

Höstterminen startar måndagen den 21 augusti 2023 och pågår till torsdagen den 21 december 2023.

Vårterminen startar måndagen den 8 januari 2024 och pågår till onsdagen den 12 juni 2024.

Lovdagar för elever i grundskola och gymnasiet under skolåret

2023
vecka 44 höstlov
30 oktober – 3 november 2023

2024
8 januari lovdag
vecka 9 sportlov 26 februari – 1 mars 2024
11 mars lovdag
vecka 14 påsklov 2 april – 5 april 2024
10 maj lovdag

Kompetensutvecklingsdagar för förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem stängda:
2023
14 augusti
30 oktober

2024
8 januari
14 juni

Skolbytardag
28 maj 2024

Höstterminen startar: måndag den 22 augusti 2022 och pågår t.o.m. torsdag den 22 december 2022.

Vårterminen startar: måndag den 9 januari 2023 och pågår t.o.m. torsdag den 15 juni 2023.

Lovdagar elever i grundskolan och gymnasieskolan under skolåret

29 september - lovdag
vecka 44 "höstlov" 31 oktober – 4 november 2022
25 november – lovdag 2023
9 januari – lovdag
27 februari – 3 mars/vecka 9 – sportlov
15 mars – lovdag
10 april – 14 april/vecka 15 – påsklov
19 maj lovdag
5 juni lovdag

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i skolans undervisning. Det är du som vårdnadshavare som ska se till att barnet är närvarande. Helst ska ditt barn inte vara ledigt från skolan utöver lovdagarna. Om barnet är sjukt ska du anmäla frånvaro.

Ansöka om ledighet

Skolplikten innebär att barnen ska gå i skolan och att de inte automatiskt har rätt att vara lediga mer än på loven. Om ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du som är vårdnadshavare ansöka om det.

En elev kan få ledigt för till exempel familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns väldigt speciella skäl kan eleven få längre ledighet.

Rektor är den som fattar beslut om ledighet. Rektor gör alltid en samlad bedömning av elevens studiesituation och förhållanden och tar därefter ett beslut utifrån varje enskilt fall.

Ledighetsansökan görs via appen Edlevo.

Gå i skola utomlands

Om du vill att ditt barn ska vara utomlands under en längre period eller gå på en skola i ett annat land, så behöver du prata med rektor på ditt barns skola om det. Det vill säga att få fullgöra skolplikten på annat sätt än att gå i den svenska skolan.

Det går i vissa fall att få med sig sin skolpeng/programpeng vid studier utomlands. För att få det måste flera olika kriterier uppfyllas. Till exempel måste eleven vara folkbokförd på Gotland under hela studietiden utomlands och skolan i utlandet ska vara godkänd som svensk utlandsskola av Skolverket.

Läs mer om riktlinjer för medflyttning av skolpeng/programpeng i riktlinjerna genom att klicka på länk nedan. Där hittar du även länk till ansökningsblanketten.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2024
Dela sidan