Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Förskollärare och barn på förskolan Törekvior

Förskola

Förskolan omfattar barn i åldern 1-5 år.

Förskolan styrs av en egen läroplan: Lpfö 18 och förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskolan bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Det är första steget i en pedagogisk integrerad kedja tillsammans med förskoleklass, grundskola och fritidshem. Verksamheten ska vara rolig, trygg och stimulera barns utveckling och lärande.