Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förorenade områden

Spår från gamla verksamheter kan finnas kvar långt efter att de har avslutats. Spåren kan bestå av föroreningar i till exempel mark, byggnader eller i grundvattnet. Många av föroreningarna har funnits under lång tid och kommer att finnas kvar om vi inte gör något åt dem. Här kan du läsa om vart det finns förorenade områden på Gotland, och vad du ska göra om du upptäcker förorenad mark. 

Vart finns det förorenade områden på Gotland? 

Länstyrelsen har samlat Gotlands förorenade eller misstänkt förorenade områden i en karta: 

Länsstyrelsen arbetar efter ett regionalt program för efterbehandling (EBH) av förorenade områden på Gotland.  Länsstyrelsen bedriver också tillsyn på merparten av de föroreningar som finns på tillståndspliktiga verksamheter. Läs mer om arbetet på Länsstyrelsens hemsida.

Vad gör jag om jag upptäckt en förorening? 

Om du upptäcker en förorening, till exempel i samband med grävarbeten på en fastighet, ska du omedelbart avbryta arbetet och ta kontakt med Region Gotland. Om grävningen fortsätter finns det risk att föroreningen sprider sig och orsakar skada på andra platser.

Om föroreningen är så allvarlig att den bedöms utföra en miljö- eller hälsorisk kan den behöva saneras. Före du kan börja sanera marken ska du anmäla din sanering till Region Gotland. Här hittar du mer information om vad som ska ingå i en saneringsanmälan: 

Huvudmannaskap för efterbehandling

Länsstyrelsen kan kräva att en huvudman utses som ska se till att utredningar och åtgärder görs för att rena förorenade områden. En huvudman utses när det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare på platsen eller där det enbart finns ett mindre ansvar. För följande områden som har behov av efterbehandling har huvudman utsetts:

  • Södervägs brädgård – Huvudman SGU
  • Hejdeby marmorbrott – Huvudman Region Gotland
  • Gasverkstomten – Huvudman Region Gotland
  • Sanda valskvarn – Huvudman Region Gotland
  • Takplåten – Huvudman Region Gotland
  • Sillen – Huvudman Region Gotland
  • Romatvätten – Huvudman Region Gotland

Klicka här för att läsa mer om de förorenade områdena på länsstyrelsen webbplats.