Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förnyelsearbete inom Region Gotland

 

Region Gotlands verksamheter förnyar och utvecklar ständigt sina tjänster och service. 

Region Gotland deltar i innovationsveckan

 

Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.
 
Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt, Innovationsveckans program skapar vi tillsammans, på plats och på webben. Veckan samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.
 
Den 1 oktober kommer fyra av Region Gotlands innovatörer presentera sina arbeten i Ljusgården. Alla är varmt välkomna att följa dessa via webben eller på plats. Anmälan gör du på innovationsveckan.nu