Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Eva Nypelius och Peter Lindvall inviger förnyelsedagen

Region Gotland har delat ut förnyelsepriser

Den 10 mars genomfördes förnyelsedagen, för första gången helt digitalt. Det var nionde året i rad som dagen arrangerades, en dag med fokus på innovation och verksamhetsutveckling i Region Gotland. 20 utvecklingsarbeten nominerade till priserna.

Dagen inleddes med två inspirationsföreläsningar. Den första hade rubriken ”Nudging – varför är det så svårt att få människor att göra rätt?" Psykologen Niklas Laninge gav ökad kunskap i begreppet nudging. Nudging innebär att förstå hur människor agerar och vilka beteenden som påverkar våra val.

Den andra föreläsningen hade rubriken "Hur hittar vi motivation och arbetsglädje nu då?" Organisationsutvecklare Christina Stielli höll i en föreläsning som handlade om motivation och arbetsglädje under en pandemi.

Fyra fasta priser delades ut där vinnarna hade utsetts av en jury. Det femte och sista priset var publikens pris där publiken/de digitala besökarna kunde sms-rösta på sin favorit.

Vinnare på årets förnyelsedag:

 

Förnyelsepriset vanns av bidrag 20 – De äldres ögon

Förnyelsepriset vanns av bidrag 20 – De äldres ögon

Pristagare: Film på Gotland, Södervärnsskolan, Romaskolan och digital äldreomsorg

Juryns motivering:
”Att låta skolungdomar skapa filmer där de får vara de äldres ögon vid välkända platser på Gotland är ett enkelt men också genialt grepp som skapar oväntade möten över generationsgränser. I pandemins digitala värld har en kreativ samverkan över verksamhetsgränser skapat glädje för äldre och även kunskap för yngre. Regionens kompetenser tas tillvara på nya sätt och idén går att skala upp med fler klasser och fler äldreboenden. Ett ljus in i framtiden!”

Kvalitetspriset: vanns av bidrag 10 – Hjärtintensivplatser på C4 kardiologen

Kvalitetspriset: vanns av bidrag 10 – Hjärtintensivplatser på C4 kardiologen
Pristagare: C4 kardiologen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Juryns motivering:
”På kort tid har ett systematiskt utvecklingsarbete med befintliga resurser möjliggjort att hjärtpatienter kan erbjudas rätt vård på rätt nivå med rätt kompetens på Gotland. Att kunna ge avancerad hjärtsjukvård på en vårdnivå mellan IVA och vanlig vårdavdelning ger förbättringar i både vårdkvalitet och effektivitet. Denna insats har tydligt stärkt förutsättningarna att möta framtidens vårdbehov”.

Servicepriset vanns av bidrag 6 - Ungdomsgårdar flyttar ut på nätet!

Servicepriset vanns av bidrag 6 - Ungdomsgårdar flyttar ut på nätet!
Pristagare: Ungdomsenheten, Nina Tofftén, Jonathan Hägbom och Ida Funk, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Juryns motivering:
”När andra stängde ner valde man här att skapa en ny, öppen, digital mötesplats för den grupp som är för ung för att vara vuxen och för gammal för att vara barn. På en plattform som de unga själva fick välja byggdes en plats för meningsfullhet och trygghet. Ett arbetssätt för framtiden som många andra nationellt redan tagit efter”.

Temapriset 2020 - Medskapande vanns av bidrag 11 – Brukardelaktighet daglig verksamhet

Pristagare: Arbetsgruppen för habiliteringsersättning, socialförvaltningen

Juryns motivering:
”Med tydligt syfte och ödmjukt tillvägagångssätt har brukare involverats i en intern beslutsprocess för att skapa verkligt värde. Att fördela habiliteringsersättning med hög grad av delaktighet kunde från början ses som ett problem men har istället visat på möjligheter och ett nytt och föredömligt sätt att arbeta medskapande”.

Publikens pris: vanns av bidrag 1 - Minecraft Stånga EDU - Ett block i taget

Publikens pris: vanns av bidrag 1 - Minecraft Stånga EDU - Ett block i taget

Vinnaren fick 621 röster av totalt 2086 sms-röster.