Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu laddar vi för en digital förnyelsedag 10 mars

Inom regionen arbetar verksamheterna dels med ständiga förbättringar i det dagliga arbetet, dels med snabba, innovativa förbättringar utifrån de krav som ställs i vår omvärld. Detta görs med tillgängliga resurser och i syfte att nå målen i regionens styrkort.
Regionen strävar efter att skapa ett klimat som stimulerar kreativitet, innovationer och där goda idéer utvecklas och tas tillvara. För att nå god kvalitet i verksamheterna behövs såväl medarbetares som kunders kunskaper och erfarenheter.
 
För att stimulera och sprida goda exempel på verksamhetsutveckling och innovationer arrangerar Region Gotland årligen en förnyelsedag.
 

Här kan du se sändningen från Förnyelsedagen 2020.