Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreningsregister

För att kunna söka stöd och få subventionerad hyra i Region Gotlands anläggningar behöver föreningar vara registrerade i regionens föreningsregister.

Det är även i föreningsregistret, eller bokningsportalen som det också kallas, som föreningen bokar tider i regionens anläggningar.

I föreningsregistret går det även att söka registrerade föreningar på Gotland med olika urvalskriterier, exempelvis på verksamhet, geografi med mera. Länk till föreningsregistret

Om din förening inte är registrerad i registret behöver du ansöka om det. Länk till e-tjänst för registrering av förening

Det är viktigt att hålla föreningsregistret aktuellt med verksamma föreningar. Därför uppmanas alla föreningar att meddela kultur- och fritidsavdelningen om förändringar i föreningen. Det går även att själv uppdatera sin föreningsinformation direkt i registret/portalen. Information om inloggning

Alla föreningar i föreningsregistret ska skicka in sina årsmöteshandlingar. Detta för att hålla kvalitet på föreningsregistret med aktuella, verksamma föreningar.

Hitta direkt