Kontakt

Tandvårdschef

Göran Gynther
Telefon: 0498-26 84 27
E-post: goran.gynther@gotland.se 

Folktandvården Wisby

Per-Eric Edlund
enhetschef
Telefon: 0498-26 89 96
E-post: per-eric.edlund@gotland.se

Specialisttandvård Mun- och Käkcentrum

Göran Gynther
enhetschef
Telefon:0498-26 80 27
E-post: goran.gynther@gotland.se

Folktandvården Roma

Yvonne Hejdström
enhetschef
Telefon:0498-20 44 30
E-post: yvonne.hejdstrom@gotland.se

Folktandvården Slite

Lena Werkelin
enhetschef
Telefon: 0498-20 45 40
E-post: lena.werkelin@gotland.se

Folktandvården Hemse

Michael Katsanikos
enhetschef
Telefon: 0498-20 46 85
E-post: michael.katsanikos@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på manlig tandläkare och pojke i besöksstolen

Välkommen att arbeta hos oss

Folktandvården Gotland bedriver modern hälsoinriktad tandvård. Du kommer att få användning av hela din kompetens, barntandvård, vuxentandvård och äldretandvård då patienterna är i olika åldrar.

Folktandvården finns utspridd på hela Gotland och erbjuder tandvård på lika villkor till hela öns befolkning.

Du som börjar jobba hos oss kommer att få goda möjligheter till utveckling, främst med anledning av den breda kompetens som finns på klinikerna.

Det finns även möjlighet att nischa sig inom något område.

Läs mer om tandvården på Gotland