Sök

Försäljning av folköl

Hitta på sidan

För att en verksamhet ska få sälja folköl måste försäljningen först anmälas till oss på tillståndsmyndigheten. Ett av kraven för att få sälja folköl är att det även måste erbjudas försäljning av mat.

Anmälan ska göras innan verksamheten startar och omfattar all försäljning till konsumenter, både tillfällig och permanent.

Det här krävs

Alkohollagen reglerar försäljning och servering av folköl. Lagen finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och en alltför tidig alkoholdebut bland ungdomar.

För att få sälja och servera folköl krävs att verksamhetens lokal är registrerad som livsmedelslokal och att matvaror säljs eller serveras i lokalen. Minimikravet för att få servera folköl är att verksamheten serverar till exempel varma smörgåsar, piroger, pizza, varmkorv, hamburgare och färdiglagade portionsrätter. Det måste också finnas möjlighet att köpa lättdrycker som läsk, lättöl och vatten.

Ägarbyte

Om en verksamhet som säljer folköl byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas. Detta eftersom rätten att sälja folköl inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet så att det är den nya ägaren som faktureras för tillsynsavgift.

Ansvarsfull försäljning

Verksamheten måste se till att försäljningen sker på ett ansvarsfullt sätt. Folköl får inte säljas till

  • Den som är under 18 år.
  • Den som är märkbart påverkad av alkohol eller droger.
  • Den som kan misstänkas langa, det vill säga sälja det vidare eller ge det till en person som inte själv får köpa folköl.

Personal som säljer folköl har ett personligt ansvar för försäljningen. Den som säljer folköl till en person som inte har fyllt 18 år kan straffas enligt lag.

Egenkontroll

Du som äger verksamheten ansvarar för att försäljningen följer alkohollagens regler och att personalen får undervisning om lagens regler. Detta kallas för att utöva egenkontroll. Verksamheten ska ta fram ett program eller en handlingsplan för egenkontrollen som bör innehålla följande:

  • Vem eller vilka i personalen som är försäljningsansvariga.
  • Hur personalen kontinuerligt informeras om alkohollagens bestämmelser.
  • Vilka rutiner som tillämpas vid försäljning av öl så att till exempel marknadsföring av folköl inte sker i strid med marknadsföringsreglerna i alkohollagen.
  • Hur rutinerna ser ut för ålderskontroll.

Kontrollköp

Vi genomför regelbundet kontrollköp för att säkerställa att den som säljer folköl har fungerande rutiner för att kontrollera ålder på den som vill köpa. Ett kontrollköp innebär att en person som ser ung ut men som är över 18 år provar om det går att handla folköl utan legitimation. Kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Vi kontaktar alltid försäljningsstället efteråt där vi informerar om att kontrollköp har genomförts och hur resultatet blev. Vad som framkommer vid ett kontrollköp kan aldrig leda till en sanktion utan är en grund till dialog med syfte att bland annat förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

Tillsyn

Tillståndsmyndigheten vid Region Gotland bedriver tillsyn på verksamheter som säljer folköl. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande.

Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.

Tillsynsavgift

Region Gotland tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av tobaks-, folköls- och/eller läkemedelsförsäljning.

Följande avgifter gäller:

Försäljning av ett av produktslagen, det vill säga tobak, folköl eller läkemedel: 1 700 kronor per år.

Försäljning av två av produktslagen tobak, folköl eller läkemedel (exempelvis försäljning av tobak och folköl): 2 550 kronor per år.

Försäljning av alla tre produktslagen, det vill säga försäljning av tobak, folköl och läkemedel: 3 400 kronor per år.

Försäljning av tobak om verksamheten också har serveringstillstånd: 850 kronor per år.

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak

Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

Betalningsuppgifter
Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2024
Dela sidan