Kontakt

Gotlands folkhögskola
E-post: folkhogskolan@gotland.se 
Hemsida: www.gotlandsfolkhogskola.se

Hemse
Storgatan 11, 623 50 Hemse
Telefon: 0498-20 36 50
Fax 0498-20 36 51

Fårösund
Kustparksvägen 6, 624 70 Fårösund
Telefon: 0498-20 38 80
Fax: 0498-20 38 81

Rektor
Hemse
Petra Rönnestig
Tfn: 0498-20 36 52
Mobil: 0700-83 25 63
E-post: petra.ronnestig@edu.gotland.se

Biträdande rektor
Fårösund
Björn Sölvhammar 
Telefon: 0498-20 38 82
Mobil: 070-447 67 39
E-post: bjorn.solvhammar@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola i Hemse är en av landets drygt 150 folkhögskolor och har en filial i Fårösund. 

Här kan man studera behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) och profilkurser där du kan läsa en inriktning mot ett särskilt ämne eller yrke. Utöver de allmänna kurserna erbjuds en mångfald av kortare och längre kurser. På båda folkhögskolorna finns möjlighet att bo på internat.

På Gotlands folkhögskola  brukar närmare 350 deltagare studera på de långa kurserna och cirka 700 deltar i sommarkursverksamheten. Folkhögskolan har cirka 60 medarbetare.

Folkhögskolan är en unik skolform för vuxenutbildning inom folkbildningen och vänder sig i första hand till vuxna studerande från 18 år och uppåt. Folkhögskolan på Gotland finansieras genom statsbidrag (som fördelas genom Folkbildningsrådet), bidrag från Region Gotland, som är huvudman samt försåld verksamhet.

Folkhögskolans uppdrag utgår från förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977) och där anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska:
• bidra till att stärka och utveckla demokratin,
• bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt
• bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet.

Till Gotlands folkhögskolas hemsida