Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Sara Bergman
Strateg social hållbarhet
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: sara.bergman01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhälsostatistik

Kunskap om hälsoutvecklingen och faktorer som påverkar hälsa behövs för att kunna följa utvecklingen av hälsa och levnadsvanor i befolkningen. Det är ett viktigt underlag för beslut och genomförande av åtgärder. På den här sidan hittar du statistik och rapporter om folkhälsan på Gotland.

AKTUELLT

Region Gotland har hösten 2021 i samarbete med Uppsala Universitet sammanställt rapporten "Hur mår ungdomar på Gotland?"

Rapporten presenterar statistik om ungdomars mående, psykiska hälsa, levnadsvillkor och levnadsvanor. I rapporten finns resultat från enkäten Liv och Hälsa Ung som genomfördes i årskurs 7-9 och år 1-3 på gymnasiet i alla högstadie- och gymnasieskolor på Gotland, under vårterminen 2021. Den innehåller också bland annat statistik om ungdomars levnadsvanor utifrån den elevhälsoenkät som ungdomar i årskurs 8 och år 1 på gymnasiet besvarar inför hälsosamtal, i skolor som drivs i Region Gotlands regi. 
 


Länk till rapporten "Hur mår ungdomar på Gotland?"

Statistik för Gotland

Rapporter Gotland

Statistik nationellt