Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studieförbunden på Gotland

På Gotland verkar 9 studieförbund och 6 har lokala kontor på ön.
 
Som förening eller enskild kulturutövare kan du samarbeta med ett studieförbund och få hjälp med t ex angående lokaler, studiematerial eller resor. Studieförbunden arrangerar också många kulturprogram, ofta i samverkan med föreningar och organisationer. Via länkarna nedan kan du komma i kontakt med respektive förbund. 
* Saknar kontor/personal på Gotland.