Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flex

Flexstudier

Flexstudier är ett sätt för dig att anpassa dina studier utifrån dina individuella förutsättningar. Har du inte möjlighet att följa den ordinarie schemalagda undervisningen på skolan, kan du ta del av ytterligare lektionspass via länk eller genom att följa den planering som finns tydligt strukturerad på vår digitala lärplattform. Där finns det förutom planering också inspelade genomgångar, exempel på lösningar, länkar eller liknande.

I samband med kursstart träffar du din lärare och gör en individuell studieplan över hur du kommer att lägga upp dina studier. Under kursens gång har du också möjligheten att boka individuella träffar över länk med din lärare. Större examinationer och prov skrivs hos oss på Vuxenutbildningen Gotland

Elevinformation

På Vuxenutbildningen erbjuder vi tre antagningsdatum under hösten samt fyra antagningsdatum under våren. Kurserna läses under 20 veckor med 25 % studietakt. När du studerar är det viktigt att du själv är medveten vilken studietakt du studerar på. Detta är särskilt angeläget om du har studiemedel från CSN.

Det spelar ingen roll om du startar vid det första antaget under höst/vår eller ett av de senare; alla elever som läser samma kurs hamnar i samma elevgrupp.

Genomgångar eller andra moment i kursen följer en övergripande planering. Du har som elev också en individuell studieplan som du och läraren kommer överens om i början av kursen. Bra att känna till är att en del kurser kan kräva ett större mått av självstudier, särskilt om du börjar studera längre in under höst- eller vårperioden. Detta gäller särskilt matematikkurserna.

Om du som elev av någon anledning märker att du inte hinner med dina studier inom planerat slutdatum, kan det finnas möjlighet att förlänga kursen. Detta kommuniceras då med lärare, studie- och yrkesvägledare och administreras av expeditionen. Om du förlänger en kurs kan det dock få ekonomiska konsekvenser om du har studiemedel från CSN. Läs mer här.

Har du frågor om hur du kan anpassa studieperioden för att exempelvis läsa över en längre eller kortare period, kontaktar du en våra studie- och yrkesvägledare: 
www.gotland.se/syvforvuxna


De ämnen som ges som flexkurser är: 

Engelska 5 och 6

Historia 1b

Matematik 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3b och 3c

Samhällskunskap 1b

Svenska 1, 2 och 3

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 

Starter klassrum/flex hösten 2022

Start: 2022-10-31 (20 veckor)
Sista ansökningsdag: 2022-10-11


Starter klassrum/flex våren 2023

Start: 2023-01-09 (20 veckor)
Sista ansökningsdag: 2022-12-11

Start: 2023-02-13 (20 veckor)
Sista ansökningsdag: 2023-01-31

Start: 2023-03-20 (15 veckor)
Sista ansökningsdag: 2023-02-28


Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland.