Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flex – gymnasial vuxenutbildning

Flexstudier är ett sätt för dig att anpassa dina studier utifrån dina individuella förutsättningar. Har du inte möjlighet att följa den ordinarie schemalagda undervisningen på skolan går det att genomföra kursen mer eller mindre på distans genom vår digitala lärplattform. 

 

Där finns det förutom planering också inspelade genomgångar, exempel på lösningar, länkar eller liknande. Större examinationer och prov genomförs på plats på Vuxenutbildningen Gotland.

I samband med kursstart träffar du din lärare som presenterar en tidsplan för kursen. Kurserna läses normalt under 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 timmars studier per vecka. Du som läser kursen i klassrum genomför cirka 4 av de timmarna på plats, och 6 timmar på egen hand. Du som läser kursen helt på distans studerar samtliga timmar på egen hand.

Individuell tidsplan

Det finns också möjlighet att lägga upp en individuell tidsplan med din lärare, om du har särskilda tankar och målsättningar med dina studier. När du studerar är det viktigt att du själv är medveten om vilken studietakt du studerar på. Detta är särskilt angeläget om du har studiemedel från CSN.

Har du frågor om hur du kan anpassa studieperioden för att exempelvis läsa över en längre eller kortare period, kontaktar du en våra studie- och yrkesvägledare: www.gotland.se/syvforvuxna

För att läsa kursen helt eller delvis på distans krävs att du:

  • Har möjlighet att lägga ner 10 timmars studier i veckan i varje kurs.
  • Har god datorvana samt en egen dator.
  • Kan ta ansvar för studier självständigt och hör av dig varje vecka till din lärare via lärplattformen.
  • Har möjlighet att befinna dig i en god studiemiljö.

I din klass kommer du gå tillsammans med andra studerande som läser kursen i olika hastighet, som börjar och slutar vi olika tillfällen och som genomför kursen på olika sätt – en del läser helt på distans, en del helt i klassrum och en del gör ett mellanting. Om du planerar att följa undervisningen genom klassrumsstudier till största delen, rekommenderar vi att du om möjligt väljer kursstarten i augusti eller i januari.

De ämnen som ges som flexkurser är: 

Historia 1b

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

Svenska 1, 2, 3

Svenska som andraspråk 1, 2, 3

Engelska 5, 6

Matematik 1a/b, 2a, 2b/c, 3b/c

Starter klassrum/flex hösten 2023

Start: 2023-08-28 (20 veckor)
Start: 2023-08-28 (10 veckor) Endast Sh1a1
Sista ansökningsdag: 2023-08-07

Start: 2023-10-02 (20 veckor)
Sista ansökningsdag: 2023-09-11

Start: 2023-11-06 (20 veckor) Ej matematikkurser
Start: 2023-11-06 (10 veckor) Endast Sh1a2
Sista ansökningsdag: 2023-10-16

Starter flex våren 2024

Start: 240115–240531
Sista ansökningsdag: 231217

Start: 240219–240705
Sista ansökningsdag: 240128

Start: 240325–240705 (ej matematik)
Sista ansökningsdag: 240303


Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland.