Kontakt

Vilhelm Jegerhjelm
Tf filmkonsulent
Telefon: 070-421 75 90
E-post: vilhelm.jegerhjelm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Långfilmen Andra sidan under produktion hösten 2019. Foto: Breidablick Film AB

Filmkonsulent

Filmkonsulentens uppgift är att stärka och utveckla filmens område på Gotland. Detta innebär dels att verka för kunskap och delaktighet hos allmänheten, dels att skapa möjligheter och kopplingar mellan unga filmare, produktionsbolag, biografägare, evenemangsarrangörer, skolor, ungdomsgårdar och kulturinstitutioner.

Vilhelm Jegerhjelm tjänstgör från hösten 2020 som tf filmkonsulent. Tjänsten är på 50 procent och den organisatoriska hemvisten är på Film på Gotland, som i sin tur är en del av kultur- och fritidsavdelningen inom regionstyrelseförvaltningen.