Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortbildningar läsåret 2020-2021

Seminarium

Jämställdhet & klimat på Gotland – hänger det ihop?


När: 20/10 kl 14-17 inklusive fika

Var: Fenomenalen

Vem: Lärare och lärarstudenter

Hur vi agerar både globalt och lokalt påverkar klimatet. Att bekämpa klimatförändringarna är en viktig del i arbetet med Agenda 2030, men vad betyder det i praktiken och hur påverkar klimatförändringarna Gotland?

Sverige är ett av världens mest jämställda länder.Trots det är kvinnors inkomst fortfarande lägre än mäns och vi har en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Men hur ser det ut på Gotland och hur ser det ut bland våra ungdomar?

Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030. Klimatanpassning och jämställdhet är några av länsstyrelsens verksamhetsområden. Elin Sander är klimatanpassningssamordnare och Sofia Nordström är jämställdhetsstrateg på länsstyrelsen och de kommer att dela med sig av sitt arbete. På seminariet kommer ni att få lyssna på Elin och Sofia samt delta i samtal om klimat och jämställdhet och hur det kan hänga ihop.

På grund av covid-19 har vi begränsat antal platser till detta seminarium.

Anmäl dig NU till anna.kahlbom@edu.gotland.se. Vi bjuder på Fika! Kostnadsfritt.

Detta seminarium är det sjunde i vår seminarieserie om lärande för hållbar utveckling! Det går bra att komma även om man inte var med de tidigare.

 

NTA

7 september NTA Vatten, förskola
9 september NTA Luft, förskola
10 september NTA Rörelse och konstruktion, årskurs 4-6
11 september, Fjärilars liv, årskurs 1-3

Plats: Fenomenalen
Tid: 8.30-16.00

Anmälan: 0498-263473 senast en vecka före kursstart

Övriga fortbildningar

23 september, Hållbarhet ute för fritids, kl. 09.00-11.00
23 september, Hållbarhet ute för förskola, kl. 13.00-15.00

19 maj, Utematte för fritids, kl. 09.00-11.00
19 maj, Utematte för förskola, kl. 13.00-15.00

Samling: Fenomenalen

Anmälan: 0498-263473 senast en vecka före utsatt datum