Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortbildning

Grön i labbet med Berta


När: 2 september

Tid: 14-17.30

Var: Fenomenalen

Vem: Personal som var anmälda till den inställda kursen den 2 april, har förtur till denna fortbildning.

Anmälan krävs: Ring 0498-263473

Anna Gunnarsson, författaren till böckerna om draken Berta,
kommer till Fenomenalen och håller en fortbildning för personal inom förskola och årskurs F-3. Ni får tips om hur ni kan använda handdockan Berta och hennes experimentsagor i verksamheten och ni får prova på olika laborationer som ni sedan kan göra med barnen. Vi tittar på de nya filmerna om Berta, Grön i labbet, och funderar på hur de kan bli en bra ingång till kemi.

Dagen innehåller både föreläsning och praktisk kemi som är
anpassad för de yngre barnen. Vi kommer att laborera, diskutera och fundera. Naturvetenskapen bakom experimenten är förstås självklara inslag.

Utbildningen med draken Berta är möjlig tack vare samarbete mellan Navet Science Center i Borås och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna. Draken Berta och Anna Gunnarsson kommer att besöka sju science center i Sverige under våren och Fenomenalen är ett av dem.

Begränsat antal platser.

Anmäl dig på 0498-263473!