Kontakt

Fenomenalen Science Center

Skeppsbron 4
621 57 Visby

Telefon: 0498-26 34 73

E-post: fenomenalen@edu.gotland.se
Facebook: @fenomenalen
Instagram: @fenomenalensciencecenter

Verksamhetschef Mårten Sahlin

Telefon: 0498-26 34 72

Bokning av NTA-lådor och skolprogram

Telefon: 0498-26 34 73

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

NTA

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla. NTA är uppbyggt kring temalådor med material till experiment och försök. Temalådorna lånas terminsvis av en lärare som får lådan skickad till sin skola.  För att få låna NTA-lådor krävs en utbildning. 

Genom NTA:s temalådor ges pedagoger i förskolan och grundskolan möjlighet att utveckla sin undervisning, med syftet att gynna varje barns lärande inom NO, teknik och matematik. För att nå dit ligger fokus på ett koncept som ger en konkret grund att stå på, som sedan kan vidareutvecklas. Det sker främst i form av kompetensutveckling, men även genom tillgång till tydliga lärarhandledningar och materialsatser. Läs mer om NTA på ntaskolutveckling.se

Region Gotland är medlemmar i NTA och står för kostnaden för medlemskap, inköp av lådor, materialkostnad samt utbildning av pedagoger. Fenomenalen är samordnare för NTA inom Region Gotland.

Rutiner för lån av låda

Bokning av låda: telefon 0498-26 34 73. Höstterminens lån bokas senast den 31 maj och vårterminens lån bokas senast den 30 november.

Lånetid: 1 termin. Lådorna skickas ut i samband med terminsstart och hämtas vid angivet datum i slutet av terminen.

Utbildning: För att få låna en NTA-låda måste du ha gått en kurs för just den lådan. Aktuella fortbildningar hittar du här.

Temalådor

Vi erbjuder 15 olika temalådor:

 • Luft – förskola
 • Vatten – förskola
 • Fast eller flytande – årskurs F–2
 • Jämföra och mäta– årskurs F–1
 • Förändringar – årskurs 1–3
 • Jord – årskurs 1–3
 • Testa teknik – årskurs 1–3
 • Fjärilars liv – årskurs 2–3
 • Kemiförsök – årskurs 4–5
 • Rörelse och konstruktion – årskurs 4–6
 • Från för till frö – årskurs 4–6
 • Kretsar kring el – årskurs 4–6
 • Matens kemi – årskurs 4–6
 • Mönster och algebra – årskurs 4–6
 • Magneter och motorer – årskurs 6–7

Vid önskemål om inköp av fler lådor och andra frågor angående NTA så maila till frida.johansson08@edu.gotland.se.