Kontakt

Fenomenalen Science Center

Skeppsbron 4
621 57 Visby

Telefon: 0498-26 34 73

E-post: fenomenalen@edu.gotland.se
Facebook: @fenomenalen
Instagram: @fenomenalensciencecenter

Verksamhetschef Mårten Sahlin

Telefon: 0498-26 34 72

Bokning av NTA-lådor och skolprogram

Telefon: 0498-26 34 73

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Fenomenalen

Fenomenalen vill inspirera och utveckla naturvetenskap, teknik och matematik för barn, ungdomar och vuxna.

Världen, Sverige och Gotland står inför många framtida utmaningar. Morgondagens utmaningar tillhör kommande generationer naturvetare: experter, vetenskapsmän, forskare, matematiker och biologer. Här fyller Fenomenalen och alla Sveriges Science Centers en jätteviktig funktion. Här väcks kanske den första lusten för naturvetenskap, teknik och innovation och det är här vi möjliggör framtidens problemlösare.

Så vad är det vi gör?

Varje år kommer omkring 20 000 besökare till oss. Utöver det tar vi årligen emot 3 500 elever med sina förskole- och skolklasser.

Fenomenalen fortbildar lärare inom naturvetenskap och teknik. Vi tar också emot företag som vill utveckla sin personal genom lek, samarbeten och nya lösningar.

Fenomenalen är en del av Föreningen Svenska Science Center. Vi är 20 aktörer runt om i Sverige och tillsammans möter vi 1,5 miljoner nyfikna besökare varje år. 

Fenomenalen är en del av Region Gotlands utbildnings- och arbetslivsförvaltning.

Historia

Fenomenalen startade 1989 med målet att intressera barn och unga för naturvetenskap, teknik och matematik. I 24 år höll vi till på Gotlands Museum Fornsalen på Strandgatan i Visby.

År 2013 flyttade vi till ett eget hus på Skeppsbron i Visby hamn.

Mer om Svenska Science Centers

Hitta direkt