Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

#viharbaraen

Fenomenalen har tagit fram en bok, #viharbaraen, där vi presenterar målen och hur de relaterar till oss i Sverige, på Gotland, här och nu.

Här nedan kan du ladda ner boken som PDF.