Kontakt

Fenomenalen Science Center

Skeppsbron 4
621 57 Visby

Telefon: 0498-26 34 73

E-post: fenomenalen@edu.gotland.se
Facebook: @fenomenalen
Instagram: @fenomenalensciencecenter

Verksamhetschef Mårten Sahlin

Telefon: 0498-26 34 72

Bokning av NTA-lådor och skolprogram

Telefon: 0498-26 34 73

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Globala målen

Fenomenalen arbetar med de globala målen på många olika sätt. Vi har skrivit boken #viharbaraen, vi har tagit fram planetskötaruppdrag och i flera av våra skolprogram jobbar vi med målen.

I boken #viharbaraen, får du möta globala målen och se hur de hänger ihop med oss  i Sverige, på Gotland, här och nu.

Du får gärna ladda ner boken och använda för eget bruk. Vill du ha boken tryckt? Kontakta oss! 

Till #viharbaraen har vi tagit fram 17 utmaningar, en för varje mål. Ladda ner och använd! Vill du publicera dem? Kontakta oss! 

#viharbaraen

Planetskötarutmaningar