Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ForskarFredag

Hjälp en forskare!

Gatlyktor, ljusskyltar och upplysta byggnader – ljus på natten innebär trygghet och trevligare städer, men har också visat sig ha negativa effekter för människor och djur. Ju mer ljus, desto färre stjärnor kan man se på natthimlen. Hur många stjärnor kan du se där du bor? ForskarFredag genomför varje år ett experiment där du kan hjälpa forskare med en undersökning. I årets massexperiment kan du hjälpa forskare att mäta ljusföroreningar genom att räkna stjärnor på himlen! Lämplig tid att göra undersökningen är februari-mars samt augusti-september.

Läs mer om hur du gör för att delta på ForskarFredags hemsida.