Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ForskarFredag

Hjälp en forskare!

Gatlyktor, ljusskyltar och upplysta byggnader – ljus på natten innebär trygghet och trevligare städer, men har också visat sig ha negativa effekter för människor och djur. Ju mer ljus, desto färre stjärnor kan man se på natthimlen. Hur många stjärnor kan du se där du bor? ForskarFredag genomför varje år ett experiment där du kan hjälpa forskare med en undersökning. Under vintern 2019-2020 pågår ett massexperiment där du kan hjälpa forskare att mäta ljusföroreningar genom att räkna stjärnor på himlen! Lämplig tid att göra undersökningen är februari-mars samt augusti-september.

I september 2020 kommer nästa massexperiment att handla om bostäder. För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver vi ha bostäder som är anpassade efter våra behov. Detta innebär särskilda krav på bostäder för äldre personer och personer med funktionsvariationer. Hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre? Det ska svenska skolelever, lärare och pensionärer hjälpa forskare vid Lunds universitet att ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2020 – Bostadsförsöket!


Läs mer om hur du gör för att delta på ForskarFredags sidor om de olika försöken.