Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fastighetsägare

Vid upplåtelse av hyresrätt och bostadsrätt ansvarar du som fastighetsägare för en god inomhusmiljö till de boende. 2021-2023 utför vi som arbetar med hälsoskydd tillsyn på uppdrag från Miljö- och byggnämnden. Det innebär att du som fastighetsägare behöver svara på frågor om din egenkontroll.
Tillsynen riktar sig till hyresvärdar med 5 eller fler uthyrda bostadsenheter, samt till bostadsrättsföreningar med 20 eller fler bostadsenheter. 
 

Som stöd finns vägledningen och checklistan nedan. Spara gärna vägledningen och checklistan som stöd till din framtida egenkontroll.